Rychlostní silnice R49 je blízko stavebnímu povolení, stavba začne v říjnu

Zlín – Stavba rychlostní silnice R49 by mohla znovu začít letos v říjnu. Ředitelství silnic a dálnic usiluje o vydání stavebního povolení, a k zakonzervované rychlostní silnici, která povede na Slovensko po trase původně vymezené pro dálnici D1, se chce vrátit v říjnu. Také Státní fond dopravní infrastruktury se zahájením stavby v tomto roce počítá.

Že se někdy silničáři vrátí ke stavbě rychlostní silnice R49 od Hulína na slovenské hranice, dlouho nebylo jisté. Stát na ni neměl peníze, navíc stavební povolení napadly ekologická sdružení, kterým se plánovaná trasa silnice nelíbí. Oba problémy by ale mohly brzy odpadnout. Ředitel zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek uvedl, že ministerstvo životního prostředí vydalo výjimku ohledně zásahu do biotopů zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů. „Podle vydané výjimky totiž mohou zemní práce probíhat jen v době vegetačního klidu od října do března,“ doplnil Chudárek. Evropská komise navíc zařadila R49 do sítě transevropských komunikací TEN-T a poskytne na její stavbu peníze. I Státní fond dopravní infrastruktury podle dřívějšího vyjádření ředitele Tomáše Čočka se zahájením stavby R49 počítá.

Podle Miroslava Patrika ze sdružení Děti Země podají ekologové proti případnému potvrzení stavebního povolení na R49 žalobu. Ta ale nebude mít odkladný účinek a ŘSD bude moci začít stavět. Před silničáři ale ještě stojí několik problémů, které obnovení stavby rychlostní silnice brání. „Nyní řešíme problém ohledně vlastnictví mostu v obci Třebětice,“ upozornil Karel Chudárek. Obec podle něj odmítá převzít most, který má překlenout koridor rychlostní silnice v její blízkosti. Most sice Třebětice spojí se sousedními zemědělskými pozemky, obec se však obává vysokých nákladů na údržbu. ŘSD však odmítá, že by se o most, který postaví, mohlo potom starat – to by bylo možné pouze, kdyby po mostě vedla státní silnice. Stejný problém vznikl v roce 2011 u již postaveného mostu přes silnici R55, který nechtěly kvůli nákladům na opravy převzít Pravčice. Nakonec ho převzal Hulín. V případě třebětického mostu by mohl pomoci Holešov. Radnice se předběžně dohodly, že Holešov bude most vlastnit a platit větší opravy, zatímco Třebětice zaplatí běžnou údržbu. „Dohodli jsme se ale se Zlínským krajem, kterému patří průmyslová zóna, že se na opravách bude podílet 50 procenty nákladů,“ podotkl holešovský starosta Pavel Svoboda.

Rychlostní silnice R49 se má stát spojkou dvou dálnic D1 – české a slovenské. Vede po trase, kudy původně měla vést československá D1 Praha–Košice, ale po rozpadu společného státu byla přetrasována od Hulína na Ostravu. Ekologové tvrdí, že velkokapacitní silnice z Hulína k Púchovu, která bude procházet přes Beskydy, není zapotřebí a obávají se, že stavba poškodí chráněné druhy.