Režim v okolí chráněné Blanice se bude muset změnit

Boletice - Bez pokuty skončilo správní řízení České inspekce životního prostředí s Vojenskými lesy. Ty měly podle ekologických aktivistů v loňském roce ohrozit populaci perlorodky a dalších chráněných živočichů v řece Blanici uvnitř Boletického vojenského prostoru. Správci tedy vyvázli bez sankce, režim se ale v chráněných úsecích výrazně změní.

V době odstraňování kalamity po orkánu Kyrill v létě loňského roku pronikli aktivisté nelegálně do vojenského prostoru Boletice a shromažďovali důkazy o tom, že těžké stroje tady narušují lesní půdu. Jaromír Bláha z Hnutí Duha již loni v červenci poukázal na obrovské rozježděné holiny, které byly vytvořeny při těžbě polomů. Nevládní organizace kromě jiného uvádí, že firmy najaté Vojenskými lesy ohrozily vodu a živočichy, kteří v ní žijí - především přísně chráněné perlorodky. Jaromír Bláha dodal: „Došlo ke znečištění řeky, k otravě ryb a dalších organizmů v důsledku úniků fenolů a dalších látek.“ Mluvčí Vojenských lesů a statků Marie Vašíčková se však brání: „Žádné chemické látky zjištěné v řece nebyly.“

Po roce šetření Česká inspekce životního prostředí rozhodla, k narušení biotopu podle ní dojít mohlo, sankcím se ale vojenské lesy vyhnou. Jitka Koubelíková z České inspekce životního prostředí podotkla: „Zdejší oblastní inspektorát Vojenským lesům ani jinému subjektu pokutu neuložil.“ Podle Jaromíra Bláhy je takové řešení zcela absurdní, poškození způsobily zcela konkrétní firmy.

Na druhou stranu inspektoři rozhodli o tom, že se režim v okolí chráněné, obtížně přístupné řeky musí změnit a mluvčí Vašíčková potvrdila, že Vojenské lesy souhlasí: "Opatření jsme přijali například ta, že se smí přejíždět pouze po zpevněných místech a skládky dříví musí být pokud možno na trvalých skládkách.

Lipenští starostové se tentokrát postavili za Vojenské lesy, kalamitu, která ohrožovala majetek měst a obcí v okolí vojenského prostoru, podle nich společnost zvládla.