Rezidence určená akademikům je opět v prodeji „komukoliv“

Brno - Byty v Rezidenci Erasmus, které měly sloužit profesorům a studentům, jsou opět v komerční nabídce na realitním trhu. Společnost Aikona patřící developerskému gigantu Trikaya tak už podruhé porušila dohodu s brněnským VUT, nedodržela podmínky původně vydaného stavebního povolení a také územní plán, podle kterého byly pozemky určeny k akademickým účelům. Obyvatelé přilehlých domů se cítí podvedeni a ze všeho viní město a VUT: město z neuhlídání územního plánu a VUT z neohlídání investora. Trikaya přitom tvrdí, že byty prodat „komukoliv“ musí, jinak by zůstaly prázdné. Akademičtí pracovníci a vědci totiž podle nich o ně nemají tak velký zájem, jak předpokládali.

„Začali jsme stavět bytový dům, který bude sloužit lidem akademické sféry: studentům, pracovníkům instituce CEITEC, lidem z VUT. Teď se blíží jeho dokončení a měl by začít sloužit tomuto účelu. Najednou se ale začalo objevovat příliš mnoho překážek. VUT nemá zájem o tolik bytů, o kolik původně mělo, CEITEC, na jehož zaměstnance projekt také myslel, se zpožďuje a vědci v Brně zatím jaksi nejsou,“ vysvětluje ve svém zářijovém písemném vyjádření Alexej Veselý, projektový manažer společnosti Trikaya. Jednoznačně přitom dodává, že společnost nemůže na akademiky čekat a tak byty začala nabízet komukoliv. Přesně to samé ale udělala už v minulém roce před samotnou stavbou. Tehdy, po upozornění obyvatel přilehlých domů a zásahu města, inzerát stáhla. A zástupci VUT hovořili o „pochybení společnosti“. Dnes je nabídka opět aktivní, a tak si byt v domě může koupit každý.

Na webových stránkách nabízí Trikaya sedm bytů 1+kk, 18 bytů 2+kk a 10 bytů 3+kk, z nichž nejdražší stojí přes šest milionů. Ostatní jsou již „prodány“, včetně tří největších bytů v posledním podlaží, které obklopují luxusní velké terasy. A samotné VUT jich má podle slov kvestora zamluveno zhruba deset. Podle Trikayi fakticky ale zatím prodané nejsou.

Protesty občanů proti Rezidenci Erasmus
Zdroj: ČT24

Vysoké učení technické, kterému město loni na podzim v dobré víře vyměnilo své pozemky a stáhlo rozhodnutí o pozastavení stavby, tak rozhodně optikou dnešních dnů a realitní inzerce nedodržuje slib svého kvestora Vladimíra Kotka. Ten ve svém dopise z 30. srpna 2010 vehementně ujišťoval primátora, že má Vysoké učení technické dostatečně silné právní nástroje, kterými si dokáže vymoci naplnění smlouvy mezi VUT a Aikonou. „Dle jediné platné smlouvy lze bytové jednotky, které si přímo nepřevezme do užívání vysoké učení, užít komerčně výhradně pro pobyt vědeckovýzkumných a pedagogických pracovníků vysokých škol v Brně,“ psal tehdy Kotek primátorovi. Dnes tvrdí, že celou záležitost znovu prošetří právníci VUT a ujistil, že technici rozhodně s Trikayou neuzavřeli žádný dodatek smlouvy, který by ji ke komerčnímu prodeji opravňoval. Za nedodržení smlouvy je ke každému bytu sankce.

Sankce ale neřeší fakt, že komerční prodej bytů jednoznačně porušuje územní plán, podle kterého mají na pozemcích stát objekty veřejně prospěšné. Rozpor mezi územním rozhodnutím a stavebním povolením je přitom stále stejný. Podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby uvedené v územním rozhodnutí říkají: „Stavba bude sloužit k ubytování zahraničních studentů a tuzemských akademických a výzkumných pracovníků a náročnějších studentů VUT, bude splňovat požadavky na ubytování dlouhodobého charakteru vyšších standardů aparmánového typu.“ Jenže stavební povolení již hovoří o bytech: „Jednotlivé byty ve 2. - 10. NP. Bytové jednotky jsou s klasickým dispozičním uspořádáním… Každá jednotka má balkon nebo lodžii. Celkový počet bytů jedno až čtyřpokojových je 68.“ A firma Trikaya, která má rezidenci dostavět do konce listopadu, tak na celé investici vyinkasuje desítky milionů i při zaplacení kvestorem zmíněných sankcí.

Zájem občanů bydlících kolem Rezidence Erasmus, kteří se podle svého tvrzení se stavbou neměli možnost seznámit v době stavebního řízení, byl podle nich pošlapán. Protestovali, ale zbytečně. Za bohulibým projektem zjistili jen další komerční zájem postavit na lukrativních pozemcích v blízkosti centra nové luxusní byty pro bohaté. Primátor Brna Roman Onderka, který je ve správní radě VUT, bude případné právní kroky vysoké školy sledovat. Samo město totiž vyšlo instituci vstříc po slibech, že bude Rezidence Erasmus skutečně tím, čím má být. „Inzerát v novinách na prodej bytů ale zatím nic neznamená, může sice na něco upozornit, ale zatím skutečně k porušení smlouvy nedošlo. K tomu může dojít až s neoprávněným užíváním bytů,“ dodal Onderka.