Reportéři ČT: Kostel u přehrady Želivka se dočká rekonstrukce

Praha - Na popud Reportérů ČT se pro opuštěný kostel na břehu přehrady Želivka podařilo získat příslib peněžního daru od společnosti Veolia v celkové částce 450 tisíc Kč. Kostel stával kdysi na náměstí městečka Zahrádka, které bylo v roce 1976 srovnáno se zemí na úkor zvýšení kapacity přehrady. Kostel sice demolici přežil, ale ničí ho vlhkost od přehrady. Rodáci ze zaniklé obce zorganizovali na jeho záchranu sbírku, ale i po odvysílání příběhu kostela před čtvrt rokem, kdy se částka více než zdvojnásobila, bylo peněz na jeho rekonstrukci pořád málo.

Podle kroniky daroval roku 1219 král Přemysl I. ves Zahrádku vyšehradské kapitule coby náhradu. „Darování Zahrádky stalo se za probošta Arnolda, příbuzného krále Přemysla. Týž probošt Arnold založil v Zahrádce farní kostel sv. Víta“, uvádí kronika.

Kostel sv. Víta je poslední dochovaná památka na Zahrádku – město, které v roce 1976 definitivně zmizelo pod hladinou přehrady Želivka. I když bylo celé město srovnáno se zemí, kostel zbourán nebyl. Archeologové v něm totiž na poslední chvíli odhalili vzácné fresky ze 14. století.

Bude kostel na břehu přehrady Želivka zachráněn? (zdroj: ČT24)

„Zahrádka se vylidňuje, občané opouštějí své milé městečko, domky se bourají, silnice k mostu přes Želivku je přerušena hlubokým příkopem, voda v Želivce stoupá, Zahrádka umírá.“

Reportáž, kterou Reportéři ČT odvysílali před čtvrt rokem, upozorňovala na to, jak se bývalí rodáci ze Zahrádky marně snaží kostel se vzácnými freskami zachránit. Stát, kterému odsvěcený kostel zařazený mezi kulturní památky patří, nemá na jeho opravu peníze a ve sbírce organizované rodáky se podařilo vybrat jen několik tisíc korun.

V tehdejší době byla finanční hotovost na opravu kostela 39 tisíc Kč, což na rekonstrukci zdaleka nestačí. Po posledním vysílání se částka zdvojnásobila na přibližně 84 tisíc Kč. Na odvodnění alespoň těch míst, kde se nachází historické nástěnné malby, je však podle Libuše Hejretové z Občanského sdružení přátel Zahrádky a bývalé obyvatelky potřeba částka okolo 350 tisíc Kč.

Svépomocí ku záchraně

Letos před Velikonocemi uspořádali zahrádečtí rodáci pod širým nebem výstavu fotografií z dob demolice. Zároveň připravili prohlídku kostela, aby se návštěvníci mohli podívat, na jakou záchranu se vybírají peníze. V nedalekém Humpolci zase ochotníci sehráli na podporu kostela divadelní představení o historii Zahrádky. Jenže to všechno je na záchranu kostela stále málo. Peníze na účtu přibývají po malých částkách.

Libuše Hejretová, bývalá obyvatelka zaniklé Zahrádky, tedy navštívila podnik Veolia, protože podle ní právě Veolia profituje z vodárenského objektu, jemuž musela obec ustoupit. Požádala je o finanční pomoc na záchranu kostela. Tehdy bezvýsledně.

Pražské vodovody a kanalizace, patřící společnosti Veolia, vydělávají na vodě z Želivky každý rok stovky milionů korun. Na záchranu kostela ale ve své pokladně peníze nenašly, ačkoliv i vesnice Horní Paseka, ležící ve stráni nad Želivkou, s ročním rozpočtem dva miliony korun, poskytla na záchranu kostela sv. Víta v Zahrádce 100 tisíc Kč.

Reportérům ČT se ale podařilo zkontaktovat ředitelku komunikace a marketingu z firmy Veolia Marcelu Dvořákovou, která přislíbila další jednání. Tentokrát se kostel na břehu přehrady Želivka dočkal finanční pomoci i od firmy Veolia. Generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací schválil darovací smlouvu pro Občanské sdružení přátel Zahrádky v podobě dlouhodobé – tříleté – finanční pomoci v celkové výši 450 tisíc korun, tedy 150 tisíc ročně.