Řeky o vodáky nestojí, hladiny jsou velmi nízko

Praha – Bouřky, které zasáhly Česko, příliš nepomohly vodákům. Hladiny řek klesly v posledních dnech natolik, že deště příliš nepomohly a řada toků se proměnila spíše v kamenné pole. Takřka nesjízdná je Lužnice pod Táborem, Sázava pod Krhanicemi nebo Berounka na dolním toku.

Před prodlouženým víkendem přicházejí pro vodáky nepříznivé zprávy. Nedostatku vody se příliš nemusí obávat na Vltavě a Ohři, kde je průtok regulován přehradami a vodohospodáři udržují alespoň minimální vytrvalý průtok. Další toky jsou na tom už hůře. „Ubývá vody pod kýlem. Slunce upíjí vodu z řek, a tak se většina našich toků dostala svým průtokem k vodáckému minimu,“ upozornil Vojtěch Jančar z Českého kanoistického svazu.

Bez větších problémů je sjízdná Otava a částečně i Lužnice, avšak pouze do Tábora. Dále už se vyskytují kamenité úseky. „Sázava pod Krhanicemi je také kamenným polem, a musíme dokonce využívat plavbu náhony,“ varoval Jančar.

Na Berounce se mohou vyskytnout mělčiny na dolním toku. I Dyje a Morava jsou sjízdné jen s obtížemi, na Moravě nabídne lepší podmínky hlavně dolní tok k Bratislavě. Ostravské řeky jsou rovněž převážně bez vody. Podobná je situace také za hranicemi. „Žádné povodně nemůžeme očekávat na polské Kwise, Bóbru nebo Drawě, ale ani na slovenském Hronu či Dunajci,“ sdělil Vojtěch Jančar.