Radnice vyhrála spor s nájemníkem ohledně úniku azbestu

Praha - Městský soud v Praze dnes zamítl žalobu Milana Habáska na třetí městskou část. Muž po radnici požadoval vyčištění bytu údajně zamořeného azbestem a odstranění potrubí, které prý nebezpečnou látku obsahuje. Podle radnice by za možnou přítomnost azbestu měly být odpovědné stavební firmy. Městská část ale zpochybňovala i samotný přetrvávající únik škodlivé látky. Argumentovala posudkem zdravotního ústavu se sídlem v Hradci Králové, který uvádí, že po skončení prací v bytech nehrozí zdravotní rizika. Rozsudek není pravomocný a lze se proti němu odvolat k pražskému vrchnímu soudu.

Soudkyně Dagmar Stamidisová verdikt odůvodnila tím, že se Habásko nemůže domáhat odstranění potrubí žalobou na ochranu osobnosti. Požadavky v žalobě podle ní neodpovídají zásahu do osobnostních práv.

„Já si myslím, že to je otázkou právního názoru. Tohle je právní názor paní předsedkyně. V případech ochrany osobnosti to dle našeho názoru možné je. Ale to asi přezkoumá, pokud se budeme odvolávat, vrchní soud,“ reagoval Habáskův právní zástupce Štěpán Holub. Ze stejného důvodu už soudkyně při jednání odmítla i Holubův návrh na vypracování znaleckého posudku. 

V případě Habáska jde o první rozhodnutí. Na radnici totiž kvůli údajně zamořeným bytům podala žalobu řada nespokojených obyvatel z pražského sídliště Chmelnice. Podle žalob unikla při opravě domu v roce 2004 do vzduchu azbestová vlákna kvůli neodbornému rozbíjení trubek staré vzduchotechniky, které obsahují azbest.

Prvek se prý z potrubí nadále uvolňuje a kontaminace přetrvává. Za tento stav může podle první žalobkyně a předsedkyně Občanského sdružení Chmelnice Martiny Chmelové radnice, protože byla investorem oprav. Sdružení podle Chmelové reprezentuje 139 domácností, které jsou údajně kvůli radnici zamořené. Po městské části nepožadují finanční kompenzaci, vedou s ní spor o ochranu osobnosti.