Radnice nechce antény mobilního operátora na věži kostela

Nové Město nad Metují - Radnice v Novém Městě nad Metují nesouhlasí s tím, aby mobilní operátor umístil antény na kostel na náměstí. Podle radních by poškodily vzhled staré části města. Investor ale trvá na svém projektu, který má pomoci integrovanému záchrannému systému.

Pět století se věž kostela Nejsvětější Trojice na historickém náměstí v Novém Městě nad Metují brání jakémukoliv zásahu. Nejnověji anténám, které chce do oken umístit mobilní operátor Telefónica O2. Antény na kostele mají pokrýt signálem oblast častých záplav především pro integrovaný záchranný systém.

„Je to naprostá bezohlednost vůči tomu objektu. Dalo by se říct, že je přímo barbarské něco takového umístit na sakrální stavbu a dominantu rezervace,“ tvrdí hlavní architekt Nového Města nad Metují Zdeněk Tomek. Podobný názor má i tajemník městského úřadu Petr Tyč: „Historické centrum města je naprostý klenot a musíme chránit každou stavbu.“ A přidává se i místostarosta Karel Nývlt: „Já jsem řekl, aby se to nedělalo. Statika kostela byla narušena, že se sešroubovávala konstrukce v úrovni stropu a jde to až do věže.“

Stavební úřad už dvakrát žádost o umístění antén do oken a věže kostela zamítl, ale investor se úspěšně odvolal ke krajskému úřadu. Stavební úřad teď musí rozhodnout po třetí. Ještě před tím chce radnice vyzvat investora, aby projekt zásadně přepracoval. „Aby do kopule věže dovnitř - bez toho, že by to pohledově rušilo - byly umístěny antény a do půdy fary byla provedena vestavba technologické místnosti. Nebude nic vidět,“ vysvětluje tajemník Tyč.

Vlastník kostela, katolická církev, s anténami v oknech a věži kostela souhlasí. Podle místostarosty Nývlta za to dostane 80 000 korun ročně. Investor projekt obhajuje. „Všechna řešení byla konzultována s krajským památkovým úřadem, který vydal pozitivní vyjádření,“ uvedl pro ČT Martin Žabka - mluvčí Telefónica O2 v ČR.

Pokud investor získá souhlas státní správy s umístěním antén na kostele podle původního projektu, bude se radnice podle tajemníka Tyče bránit - podá žalobu ke správnímu soudu.