Pro neposkytnuté informace si na radnici v Sezimově Ústí přišel exekutor

Sezimovo Ústí - Tři roky vedl bývalý tajemník Městského úřadu v Sezimově Ústí Petr Podolský spor s radnicí kvůli neposkytnutí informací. Po úřadu chtěl plné znění právní analýzy smlouvy, která upravuje městské tepelné hospodářství. Nakonec spor vyhrál a radnice kromě soudních výdajů musela zaplatit ještě pokutu.

Tepelné hospodářství je v Sezimově Ústí dlouholetý problém. Proto si město nechalo vypracovat jeho právní analýzu. Tu chtělo využít v jednání s provozovatelem o případné změně smlouvy nebo o jejím ukončení.

Smlouva zajímala i bývalého tajemníka Městského úřadu, město mu ji ale neposkytlo. Na ochraně informací z požadované analýzy trvalo, protože by zveřejnění mohlo zkomplikovat obchodní vyjednávání a město ekonomicky poškodit. „Město stálo před poměrně zásadním rozhodnutím. Buď se té analýzy vzdá, nebo bude hájit zájmy města a využije všech svých zákonných práv,“ hodnotí situaci starosta Sezimova Ústí Martin Doležal.

Otázku, zda požadovanou analýzu vydat, nebo ne, řešily celkem čtyři různé soudy, včetně nejvyššího správního. Spor skončil pravomocným nařízením žádosti Petra Podolského vyhovět. Radnice to ale přesto na základě rozhodnutí zastupitelstva neudělala. „Je to rozpor ústavních práv. Nakolik je dostatečně v zákoně o svobodném přístupu k informacím zohledněno postavení obce a nakládání s informacemi v případě, že obec vstupuje do nějakých obchodních transakcí,“ domnívá se starosta. Analýzu město poskytlo až poté, co ji začal vymáhat exekutor a uložil radnici stotisícovou pokutu.

Pro neposkytnuté informace si na radnici v Sezimově Ústí přišel exekutor (zdroj: ČT24)

Získávání nejrůznějších dat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím se léta věnuje také majitel autoservisu v Divišově Petr Pohůnek. Dlouho se například snažil zjistit, s kým a za kolik městys Divišov v roce 2010 uzavřel dohody o provedení práce. „Ty informace mi byly poskytnuty po de facto čtyřech letech,“ uvedl. Koloběh žádostí, odmítnutí a odvolání by podle něj mohl teoreticky pokračovat donekonečna, a to i přesto, že Divišovu jeho rozhodnutí opakovaně vracel Středočeský kraj. Žádosti vyhovělo až po volbách nové vedení městysu.