Při výměně kanalizace objeveny základy románské hospodářské stavby

Praha - Vodohospodáři odkryli v centru Prahy základy rozsáhlé hospodářské budovy z počátku 13. století. Archeologický nález v Rytířské ulici v Praze 1 odkryli při výkopových pracích před položením nové kanalizace. Jen několik metrů pod zemí odhalili archeologové kromě obvodového kamenného zdiva i zbytky středověké pece.

„Už z dřívějších sond v okolí jsme tušili, že zde mohl stát větší objekt. Nález v Rytířské ulici nám potvrdil, že v těchto místech byla mimořádně velká dřevěná hospodářská budova dlouhá zhruba 70 metrů a osm metrů široká,“ řekl archeolog Muzea hlavního města Prahy Petr Starec. Unikátnost objevu je podle něj právě ve velikosti budovy. „Je větší, než se v té době stavělo. Spíše než k bydlení byla určena asi k hospodářským účelům,“ dodal archeolog.  

Místo nálezu, které je na křižovatce Rytířské ulice a Havelské uličky, archeologové zdokumentovali a získané vzorky budou dále zkoumat. „Je to další doklad o podobě někdejšího Havelského města, které se v této lokalitě nacházelo a jehož pozůstatky dodnes ukrývají ve svých základech okolní barokně přestavěné budovy,“ uvedl Starec.  

Podle ředitele Pražské vodohospodářské společnosti Petra Žejdlíka nejsou archeologické nálezy při výkopových pracích v centru metropole žádnou zvláštností. „Většinou se ale jedná o pozůstatky výrazně mladší. Základy ze 13. století jsou i pro nás unikátní,“ uvedl Žejdlík. Firma dokončuje v Rytířské ulici výměnu staré kanalizace za novou s větším průtokem. Náklady na obnovu dříve velmi poruchové sítě budou necelé tři miliony korun.