Před 75 lety byla obnovena Univerzita Palackého v Olomouci. Je druhou nejstarší v zemi

Univerzita Palackého v Olomouci oslavila 75. výročí svého znovuobnovení. V její historii, která se začala psát už v druhé polovině 16. století, bylo několik období, kdy škola neexistovala. To nejdelší trvalo více než 80 let a skončilo až po druhé světové válce, kdy bylo vysoké učení obnoveno jako Univerzita Palackého. Po Univerzitě Karlově je druhou nejstarší školou svého druhu v České republice.

Snahy o obnovení univerzity začaly už krátce po skončení války, přesvědčit vládu, parlament a ministra školství Zdeňka Nejedlého, aby dali vzniku školy zelenou, ale nebylo jednoduché. Nakonec ale převážily argumenty pro, pomohlo i to, že v Olomouci stále fungovala univerzitní knihovna, kterou podle pamětníků vedl Nejedlého známý. O obnovení školy se zasloužili také vysokoškolští studenti, mnozí z nich studovali v té době v Brně a do Olomouce nakonec přešli.

Prozatímní Národní shromáždění schválilo 21. února 1946 zákon číslo 35/1946 Sb. „o obnovení university v Olomouci“. Ve městě samotném vyvolalo rozhodnutí vlnu radosti, po celé Olomouci se tehdy rozezněly kostelní zvony. Slavnostní otevření univerzity se konalo o rok později 21. února 1947 za účasti prezidenta Edvarda Beneše. Prvním rektorem se stal filozof a sociolog Josef Ludvík Fischer.

Zrušení, stěhování, obnovení

Historie olomouckého vysokého školství začala už v 60. letech 16. století, kdy vzniklo několik jezuitských škol, které byly později sloučeny a povýšeny na univerzitu. Veškerá akademická práva škola dostala roku 1573. Po zrušení jezuitského řádu byla roku 1773 univerzita zestátněna a o pět let později ji čekalo stěhování do Brna, které se tehdy stávalo namísto tradiční Olomouce centrem Moravy.

Zpátky se škola vrátila v roce 1782, ale už jen jako lyceum s omezenou výukou. Univerzita byla obnovena v roce 1827, do dalšího zrušení ale tehdy zbývaly jen tři dekády.

Po událostech roku 1848 se škola dostala do nemilosti a postupně přicházela o fakulty, až byla zrušena jako celek v roce 1860. Poté v Olomouci zůstaly už jen teologická fakulta a knihovna. Jejich existence ale přispěla k obnovení školy v roce 1946, kdy byly zákonem ustaveny čtyři fakulty: bohoslovecká, právnická, lékařská a filozofická.

Po 40 let však nebyl zákon naplněn, protože právnická fakulta přijala své první studenty až po listopadu 1989. Univerzita má nyní osm fakult: lékařskou, filozofickou, přírodovědeckou, pedagogickou, tělesné kultury, právnickou, zdravotnických věd a Cyrilometodějskou teologickou fakultu. Studuje na nich zhruba 22 000 posluchačů.