Prahou prošlo procesí, do Staré Boleslavi doputovaly ostatky sv. Václava. Začaly svatováclavské oslavy

Česká republika si ve čtvrtek připomene Den české státnosti. Připadá na den, kdy byl zavražděný svatý Václav. Na některých místech svatováclavské oslavy začaly už ve středu. V předvečer státního svátku prošlo Prahou procesí s kopií palladia země české, obrázkem Madony staroboleslavské, který je po staletí jedním ze symbolů české státnosti. Procesí předznamenalo čtvrteční Národní svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi, kde byl světec zavražděn. Na místo už putovaly jeho ostatky, které budou ve čtvrtek vystaveny v tamní bazilice.

Po mši na Pražském hradě prošel průvod s kopií palladia městem a zastavil se v několika kostelích, Poslanecké sněmovně, ale i u sídla magistrátu, aby vyprosil požehnání zastupitelům k pokorné a moudré službě lidu.

Všem lidem pak chtěli účastníci procesí vyprosit moudrost při rozhodování v nadcházejících parlamentních volbách. Průvod skončil po sedmnácté hodině u sochy svatého Václava na Václavském náměstí modlitbou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky.

  • Palladium země české, kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem, podle legendy darovala sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila.  Údajně ho dala zhotovit na radu sv. Cyrila a Metoděje. Český kníže jej nosil na prsou až do svého skonu.
  • Na konci třicetileté války se palladia zmocnili Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud bylo roku 1650 v triumfálním průvodu přeneseno do Prahy a odtud pak definitivně do Staré Boleslavi. Při slavnostním uvítání v Čechách byl reliéf oslavován jako palladium země české. Reliéfu je připisována ochranná moc nad českými zeměmi. V současnosti je trvale umístěn ve Staré Boleslavi a pouze výjimečně se vystavuje.

Národní svatováclavská pouť se bude tradičně konat v den úmrtí sv. Václava ve Staré Boleslavi. Už ve středu relikvie světce doputovala do Brandýsa nad Labem, odkud ji doprovodil průvod do baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Večer pak začal koncert spojený s modlitbou nešporů.

Hlavní bodem svatováclavské poutě bude poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi, kterou bude ve čtvrtek od deseti hodin sloužit Mons. František Václav Lobkowitz spolu s Dominikem kardinálem Dukou, arcibiskupem pražským. Bohoslužbu bude živě vysílat Česká televize.