Praha dál plánuje zástavbu zeleně v Trojmezí

Praha - Vedení hlavního města dál připravuje změnu územního plánu, která umožní zástavbu zeleně v lokalitě Trojmezí. Vyplývá to z konceptů celoměstsky významných změn územního plánu, které si lidé mohou ode dneška prohlédnout v informačním středisku magistrátu. S návrhem nesouhlasí odborníci ani místní obyvatelé. Podle nich je změna v rozporu s připravovaným novým územním plánem, kde Trojmezí zůstává zelené. Změna územního plánu navrhuje vznik obytných domů na úkor zeleně. Lokalita přitom leží v dosud nezastavěném a nezastavitelném území, jehož součástí je přírodní park Hostivař - Záběhlice a chráněné území Meandry Botiče. Koncepty změn budou vystaveny do 2. listopadu. Občané se mohou vyjádřit i 18. října od 08:00, kdy se v sále pražského zastupitelstva bude konat veřejné projednání.

Záměr pravděpodobně prosazuje politické vedení města, v kterém jsou pouze zástupci ODS. Se změnou totiž nesouhlasí ani někteří odborníci, kteří se územním plánováním na pražském magistrátu zabývají. Své důvody popsali přímo v návrhu změny. Na dotaz, proč se změna projednává, pražský primátor v SMS uvedl: „Tato rada ani zastupitelstvo už neprojedná žádné změny územního plánu. To bude na nástupcích.“

Vadí jim mimo jiné to, že v místě není vybudována dopravní infrastruktura. Výstavba tedy podle nich zatíží současné komunikace, zvýší hluk a kvalitu ovzduší v okolí. „Z hlediska dopravy by nárůst zástavby v předmětném území znamenal další zcela nežádoucí přitížení komunikačního systému města automobilovou dopravou a další významné zhoršení současné nevyhovující situace,“ píše se v podkladech ke změně.

Proti zástavbě území už dříve protestovaly tisíce Pražanů

V odůvodnění změny se rovněž uvádí, že záměr je v rozporu se Zásadami územního rozvoje Prahy, a proto není ani v souladu s cíli uvedenými ve stavebním zákoně. „Změna výrazně redukuje celoměstský systém zeleně a degraduje krajinářsky hodnotné území,“ uvádí se v odůvodnění, které zpracovávali odborníci.

Proti zástavbě území, která se nachází v katastru Záběhlic, Chodova a Hostivaře, už dříve protestovaly tisíce Pražanů. Podle Renaty Chmelové ze sdružení Koalice Trojmezí se pod petici odmítající výstavbu podepsalo 16 tisíc lidí: „Je evidentní, že ODS před volbami tlačí na to, aby projednání změny šlo dál.“ Podle ní současný plán vychází z požadavků developerů, kteří si v lokalitě nakoupili pozemky.

Ostrov zeleně mezi pražskými sídlištěm Chodov, Zahradní Město, Spořilov a Košík je ohrožen. Městská část Praha 10 požádala o změnu v územním plánu.
Zdroj: ČT24