Plzeň vzdala boj. Berounka zůstane Berounkou

Plzeň - Plzeňští zastupitelé se už nebudou snažit vrátit Berounce její původní historické jméno Mže. Podle primátora Martina Baxy radnice narazila na tolik byrokratických překážek, že další úsilí už do přejmenování známého vodního toku investovat nechce. Magistrát přitom nechtěl změnit název řeky v celém toku, ale pouze v úseku od soutoku Radbuzy a Mže, kde dnes Berounka vzniká, po Bukovec a Chrást, kde Berounka podle plzeňských radních historicky začínala (viz mapa uvnitř článku).

O navrácení historického názvu řece Mži, které část toku v Plzni postupně „vzala“ Berounka, začala Plzeň usilovat v roce 2006. „Několikaletá snaha ukázala, že státní mašinerie je v tomto směru obtížně přesvědčitelná a že ten návrh nesměřuje k tomu, aby se jméno změnilo na celostátní úrovni. Ukázalo se po těch letech, že to nakonec byla trochu donkichotská snaha,“ připustil primátor.

Reportáž Karla Vovensého (zdroj: ČT24)

Změna názvu by si vynutila přepisy map

Primátorův náměstek Petr Rund doplnil, že snaha města narazila zejména na nesouhlasné stanovisko ministerstva zemědělství. „Vzhledem k tomu, že změna názvu by měla vliv i do vodních map, katastrálních map i do legislativy EU, kde jsou zakotveny názvy řek, ministerstvo zemědělství řeklo ne,“ konstatoval. Oficiální názvy toků stanovuje právě vyhláška ministerstva. Bez její změny nelze oficiálně vrácení jména prosadit.

Nesouhlasně se navíc k požadavku plzeňské radnice stavělo i ministerstvo vnitra. „Plzeň nemá pravomoc takovou změnu názvu významného vodního toku provést žádným zákonným způsobem,“ doplnil mluvčí ministerstva vnitra Vladimír Řepka.

Jak se ze Mže stala Berounka?

Berounka nyní oficiálně vzniká soutokem Mže a Radbuzy v centru Plzně. Mže je ale původní, hluboko do historie sahající název. Mži údajně zmiňují historické prameny už v 12. století, tedy v době, kdy Beroun ještě jako město neexistoval. Název Berounka se objevil v 17. století. Majitelé berounského panství tehdy začali nazývat svůj úsek Mže jako řeku Berounských a z původně přivlastňovacího pojmenování se postupně stal název zeměpisný. Berounka se začala prodlužovat stále víc k Plzni a ukusovat Mži z jejího toku.

Snaha byla zbytečná i podle historiků

Náměstek Rund připomněl, že Plzeň by žádný zisk z přejmenování řeky neměla. Celá snaha byla před víc než čtyřmi roky iniciativou jednoho ze zastupitelů. „Šlo o to narovnat název řeky podle historických názvů,“ uvedl Rund. Připustil, že plzeňská iniciativa moc velkou podporu nenašla. Z obcí na toku s ní souhlasilo jen pět obcí, 17 bylo proti.

Velký zájem o přejmenování řeky nemají podle zjištění České televize ani občané. Ti se převážně shodli na tom, že magistrát by měl řešit důležitější záležitosti. Ani historici navíc nejsou úplně jednotní v tom, jak se správný název řeky určuje. „Jméno té řeky je na některých mapách zachyceno už dvě stě let, takže já nejsem zrovna ten, který by dával energii do toho, aby se to přejmenovávalo,“ podotknul historik Petr Marovič. Zastupitelé tak nakonec rozhodli o tom, že už se nebudou dál názvem Berounky vůbec zabývat.