Plavecký areál Šutka se prodraží o dalších 22 milionů

Praha – Plavecký areál Šutka se prodraží o dalších 22 milionů, vícepráce v úterý schválila rada hlavního města. Celková cena se tak vyšplhá přes 620 milionů korun bez DPH. Bazén s akvaparkem už je téměř hotov, na konci září by měl začít zkušební provoz. Definitivní dokončení je plánováno do 30. listopadu. I pak ale bude muset Praha provoz areálu dotovat asi 10 miliony korun ročně, protože bude podle odhadů ztrátový. Plavecký areál spadá do katastrálního území Troji na Praze 8.

Areál se začal stavět již v roce 1986, stavba ale byla několikrát zastavena kvůli nedostatku peněz či restituci pozemků. Původní projekt počítal s vybudováním plaveckého bazénu, postupem času se ale několikrát měnil, tím pádem se měnila i konečná cena stavby. Současná verze je jakýmsi hybridem mezi čistě sportovním a rekreačně-zábavním areálem. 

„Výsledkem je, že ani pro jednu z těchto funkcí nenabízí ideální podmínky. Pro plné sportovní využití zde schází doplňkový bazén. Naproti tomu areál patrně zcela nenaplní ani funkci rekreačně-zábavní; na to je akvapark příliš malý, nenabízí dostatečný výběr atrakcí a nemá vhodné prostory pro komerční zázemí,“ uvádí se v materiálu schváleném radou.   

Kromě padesátimetrového plaveckého bazénu budou mít návštěvníci k dispozici akvapark se skluzavkami a tobogány. V areálu bude občerstvení, posilovna, wellness a bowling. Venku budou brouzdaliště. Součástí projektu je i kompletní dostavba vodovodního přivaděče, parkoviště, komunikací a přilehlé křižovatky v Čimické ulici. 

Radní také rozhodli o tom, že bude město pronajímat areál jako celek jednomu správci. První rok nebo dva bude správce samo město, pak bude hledat soukromého zájemce. Důvodem je to, že Praha zatím nedokáže odhadnout náklady nutné na provoz a těžko by tak stanovovala výši nájemného. Podle ekonomických analýz města, které jsou součástí materiálu pro jednání rady, bude i při plném využití (zprovoznění wellness, posilovny, bowlingu, občerstvení a dalších služeb) areál ztrátový. Ročně jej podle odhadů bude muset město dotovat částkou asi 10,5 milionu korun.

Vydáno pod