Perlorodka v ohrožení

Aš - V Pastvinách nedaleko Aše se kvůli chráněné perlorodce hádají ochránci přírody s místním chovatelem dobytka. Podle ekologů ji ničí močůvka, která z tamního kravína vytéká rovnou do potoka. Varují také, že vzácný mlž tu může úplně vymřít. Farmář se nařčení brání.

Kdysi byly perlorodky běžné na tocích celé střední Evropy. Lužní potok a říčka Bystřina na Ašsku jsou jednou ze tří lokalit perlorodky na území České republiky. Kdysi byly běžné na tocích celé střední Evropy. Říční perly jsou vsazené například do korunovačních klenotů českých panovníků.

O stavu vodního toku se na místě ujistil člen Spolku na ochranu perlorodky Oldřich Petrlík: „To je skutečná močůvka. Podle mě to je cítit jako nějaké výkaly Podle vedoucího farmy je to ale voda - nevábné zbarvení má prý proto, že je železitá.

Farma přitom už jednou za stékání močůvky do potoka pokutu dostala – před dvěma lety. Potvrdila to i pracovnice Inspekce životního prostředí Hedvika Lehká: „Dostali pokutu padesát tisíc.”

Dnes je perlorodka přísně chráněný druh. V několika lokalitách jsou většinou víc než sto dvacet let staří jedinci. Odborníci se snaží vrátit mlžům podmínky vhodné k rozmnožování. Tento druh je totiž velmi citlivý na znečištění. Potok protéká do Německa a i tam jsou naleziště perlorodky.