Pamětníci odboje si v Pardubicích připomněli operaci Silver A

Pardubice – V Pardubicích se odpoledne sešli vedle návštěvníků také pamětníci výsadku členů operace Silver A a událostí spojených s obdobím heydrichiády. Pietní a vzpomínkové setkání patří do celé řady akcí, které v následujících šesti měsících připomenou sedmdesáté výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a vypálení obcí Ležáky a Lidice.

Setkání se uskutečnilo v areálu pardubického Zámečku, městské vily, která za protektorátu fungovala jako sídlo a popraviště gestapa. Poté se účastníci přesunuli do hotelu Zlatá štika. „Tady se účastníci dozvědí novinky z bádání našich předních historiků,“ dodal pro ČT24 organizátor pietního aktu a ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl. Akce byla určena především pro pamětníky paravýsadku Silver A, ležácké tragédie, pardubického odboje a jejich potomky.

Právě operace Silver A je s Pardubicemi nedílně spojená. Její aktéři, výsadkáři Alfréd Bartoš, Jiří Potůček a Josef Valčík, nad Československem seskočili v noci z 28. na 29. prosince 1941 a měli za úkol navázat rozhlasové spojení mezi protektorátem a Londýnem. To se jim podařilo, kvůli obavám ze zaměření však museli vysílačku Libuše opakovaně přemísťovat, mj. do mlýna v Ležákách.

Ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl ve Studiu ČT24:

„9. ledna se poprvé pokusil radista Jiří Potůček z paravýsadku Silver A navázat radiové spojení s londýnským vedením. Ono se skutečně podařilo, ale protože neměl zpětnou vazbu, nevěděl o tom. Kvůli nějaké poruše na přijímači musela být vysílačka opravena… My jsme si tento termín, poměrně zlomový z hlediska odboje, vybrali, abychom zavzpomínali v Pardubicích na všechny ty oběti a hrdiny pardubického a ležáckého odboje a heydrichiády.“

V Pardubicích skupina vytvořila velkou ilegální síť spolupracovníků prakticky před očima okupační správy. Skutečnost, že výsadkáři zůstali řadu měsíců v utajení, zůstává dodnes překvapující i pro historiky. „Alfréd Bartoš přišel do Pardubic, kde ho všichni znali, ale nenarazil na lidi, kteří by měli zájem tuto operaci nebo jeho samého prozradit,“ říká historik z lidického památníku Vojtěch Kyncl. „Pardubice a Východočeský kraj měly vytvořeno několik proněmeckých organizací s kontakty na vysoká nacistická místa. Proč vlastně neměli zájem udávat, je otázkou. Je to záležitost historická až romantická.“