Ostravský soud přiděloval insolvence správcům mimo pořadí. Podle ústavních soudců obcházel zákon

Ústavní soud zkritizovali ostravský krajský soud za nedodržování „kolečka“ při rozdělování případů insolvenčním správcům. Vedení soudu vydalo opatření, podle kterého přidělilo insolvenci správci mimo pořadí. To se ústavním soudcům nelíbí. Je to podle nich obcházení zákona a rotačního principu. A také před „insolvenčním inženýrstvím“, které podněcuje úvahy o klientelismu či korupci.

Ústavní soud vyhověl stížnosti správcovské firmy Liquidators, která byla v pořadí pro přidělení nové insolvence. Vedení soudu ale vydalo opatření, podle kterého ji svěřil jinému správci. Předsedkyně soudu to později zdůvodnila bojem proti fiktivně zřízeným provozovnám insolvenčních správců, které narušují jejich rovnoměrné zatížení.

Fiktivní provozovny je podle Ústavního soudu nutné řešit prostřednictvím běžných zákonných postupů, a nikoliv opatřením vedení soudu na základě subjektivní úvahy o tom, která provozovna je účelová a která naopak reálně funguje. „Děje se tak masivně, neděje se tak podle zákona,“ zkritizoval soudní postup soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. 

V ústavní stížnosti společnost poukazovala na porušení zákazu diskriminace, stejně jako na zásah do práv na přístup k veřejné funkci, na podnikání a spravedlivý proces. Firma se navíc opatřením předsedkyně soudu dostala až na konec takzvaného kolečka. Označila to za svévolný a neodůvodněný krok.

„Ústavní soud se postavil proti svévolnému postupu předsedkyně Krajského soudu v Ostravě. Proti snaze vracet nás do doby soudce Berky a snaze vytvářet privilegované skupiny insolvenčních správců,“ řekl dnes novinářům advokát Liquidators Oldřich Řeháček. „Rozhodnutí Ústavního soudu se zakládá na doslovném lpění na textu zákona,“ oponoval Jaroslav Brož, advokát insolvenčního správce Martina Fuchsiga, který spornou insolvenci mimo pořadí dostal.

Zákon říká, že nová insolvence má připadnout správci, který je v pořadí na seznamu vedeném u soudu podle dne zápisu sídla nebo provozovny správce. Zákon ale zároveň dává předsedovi soudu pravomoc určit správce mimo stanovené pořadí, a to například s ohledem na dosavadní stav insolvenčního řízení, osobu dlužníka a jeho majetkové poměry, odbornou způsobilost správce, jeho dosavadní činnost a zatížení. Takový postup ale musí předseda soudu podle ústavních soudců vždy řádně odůvodnit.

Liquidators mají sídlo v Praze a čtyřicet poboček po Česku. Z obvodu Krajského soudu v Ostravě se však firma stáhla, protože nedávalo smysl udržovat tam provozovny, když nedostávaly nové insolvence. Po nálezu Ústavnoho soudu se chce do kraje vrátit.