Ostrava oslavila Den Země

Ostrava - V Ostravě Porubě dnes probíhaly oslavy Dne Země. Město Ostrava se k této celosvětové akci připojilo už pošestnácté. Oslav se zúčastnily čtyři desítky organizací, které především dětem ukázaly šetrné varianty životního stylu a možnosti ochrany přírody. Děti se také dozvěděly, které lidské činnosti životní prostředí ohrožují. Celou akci organizovalo Statutární město Ostrava, Středisko volného času Korunka a Středisko přírodovědců.

Den Země připadá na 22. dubna. V Ostravě Porubě se však slavilo už dnes. Od devíti hodin ráno si mohli návštěvníci akce procházet jednotlivé stánky. Každá organizace, která se akce účastnila, nabídla aktivity spojené s ochranou přírody.

„Děti se tu mohou dozvědět, jak se chovají zvířata, co to jsou odpadní látky. Mohou se například také dozvědět, jak vznikjí určité chemické reakce,” popisuje výběr aktivit ředitelka Střediska volného času Korunka Jana Secová. Eko Infocentrum Ostrava zase pro děti připravilo lesní stezku: „Tam se můžou dozvědět něco o stromech a o zeleni obecně, třeba jakou funkci má les,” vysvětluje Zuzana Tůmová.

Finanční podporu akci poskytl ostravský magistrát. „Magistát města Ostravy přispěl na aktivity pořádání Dne Země částkou 260 tisíc korun a je to určeno pro organizace, které se zabývají ekologickou výchovou,” dodává koordinátor odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy Michal Gacka.

Ostrava patří k městům s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice. Na ekologických aktivitách se tu velkou měrou podílí i sdružení Arnika, která se zasazuje například proti kácení alejí, které přispívají ke zlepšení ovzduší. „Arnika bedlivě sleduje největší znečišťovatele v regionu,” říká koordinátor pobočky ARNIKA Ostrava Jaromír Šuhaj a jedním dechem dodává, že jediný, kdo může přispět ke zlepšení životního prostředí, je právě občan města.

Oslavy dne Země budou probíhat také zítra na Slezkoostravském hradě.