Ochranáři na Liberecku koupili les

Liberec – Ochránci přírody koupili kus lesa mezi libereckou průmyslovou zónou a místním letištěm. Důvodem byla snaha zabránit rozšiřování letištních ploch a stavbě dalších průmyslových budov, kvůli kterým by byla vykácena část lesa.

Nové stavby v průmyslové zóně ohrožují vzácné druhy ptáků v nedalekém lese, který je jednou z mála enkláv mimo masiv ještědského hřbetu a velké lesní celky, kde mohou ptáci hnízdit nebo přezimovat. Tuto oblast ohrožuje i liberecké letiště, pro které chtěla radnice získat mezinárodní statut, což by znamenalo další rozšiřování letištních ploch.

Čtyřhektarový les, který ještě mezi letištěm a průmyslovou zónou zbyl, vykoupili ochranáři za 320 tisíc korun. Peníze na zakoupení lesa získali z veřejné sbírky, která je určena právě na výkup cenných pozemků. Nemusí jít přitom vždy o zvláště vzácné lokality s ohroženými druhy zvířat nebo rostlin. „Lesík uprostřed města má pro nás často daleko větší hodnotu než vzácný les uprostřed Šumavy,“ vysvětluje Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody.

Mohutná výstavba kolem lesa způsobila podle ochranářů změny ve vodním režimu. Množství rybníčků, které v lesíku byly, vyschlo. Noví vlastníci doufají, že se jim část vodních ploch podaří obnovit a plánují zde i zřízení naučné stezky.