Nový dispečink má na Liberecku zlepšit přestupy mezi vlaky a autobusy

Cílem je zajistit lepší návaznost autobusových či vlakových spojů (zdroj: ČT24)

V Libereckém kraji jsou k dispozici lepší informace o zpožděních vlaků či příměstských autobusů. Lidé se také lépe zorientují v návazných spojích. Začal tam totiž fungovat centrální dispečink regionální dopravy. Cílem projektu je zajistit lepší návaznost autobusových a vlakových spojů v kraji. Informace jsou on-line přístupné i pro veřejnost. Do systému jsou zatím zapojeni čtyři největší autobusoví dopravci a České dráhy, postupně mají přibýt další.

Dispečink sleduje dopravu v kraji on-line každý den od 04:00 do 24:00. Aktuální informace o odjezdech vlaků a autobusů ze zastávek zjistí cestující na internetu a v chytrém telefonu na této adrese. Pro cestující je také k dispozici informační telefonní linka 704 702 000 na dispečink, kde je možné dotázat se na případné zpoždění.

Cílem projektu je zajistit lepší návaznost autobusových a vlakových spojů v kraji. V běžný pracovní den sleduje dispečer přes 260 autobusových a více než 500 vlakových spojů. „Základ funguje automaticky, předem jsou předdefinovány přestupní vazby, kterých máme aktuálně 1260. Pro každou přestupní vazbu je zadána čekací doba, což je čas, po jaký se může spoj zdržet, aby se nerozpadaly další návaznosti,“ vysvětluje Pavel Jaško ze společnosti Korid LK, která dopravu v kraji koordinuje.

Dispečer do toho může zasáhnout, když bude ohlášen přestup větší skupiny cestujících nebo při nějakých mimořádnostech. „Testování ukázalo, že bez dohledu dispečera by to nemohlo fungovat, je to živý organismus,“ dodal.

Dispečer může určitý spoj zdržet, aby lidé stihli přestup

Systém sleduje vozy díky GPS v odbavovacích strojcích, které každých zhruba 15 sekund vysílají informace o poloze. Na železnici dostává systém informace od dopravce nebo provozovatele dráhy. Dispečer pak z nasbíraných údajů pozná, jestli má nějaký spoj o pár minut pozdržet, aby na něj cestující stačili nastoupit. 

Přestože do on-line sledování zatím nejsou zapojeni všichni dopravci v kraji, cestující dostane prostřednictvím telefonu či počítače informace o všech spojích, které z vybrané zastávky odjíždějí.

„U zapojených dopravců jsou ale k dispozici i aktuální informace o případném zpoždění, nasazení bezbariérového vozu nebo případných mimořádnostech,“ dodáva Jaško.