NKÚ našel chyby v ROP Střední Čechy, podle dotačního úřadu drobnosti

Praha – Nejvyšší kontrolní úřad odhalil závažná pochybení v hospodaření Regionálního operačního programu Střední Čechy. Regionální rada středočeského regionu soudržnosti podle NKÚ v minulých letech chybovala například v hodnocení či kontrole projektů. NKÚ se zabýval obdobím 2007 až 2011, prověřil 15 projektů osmi příjemců dotací, kterým Regionální rada dala 545,1 milionu korun. Kromě rady samotné učinili řadu chyb i příjemci evropských peněz, uvedli kontroloři. Podle ředitele Úřadu Regionální rady Tomáše Novotného je ovšem výsledek kontroly uspokojivý. Středočeský operační program je pozastaven stejně jako čtyři další programy v Česku.

ROP Střední Čechy patří mezi evropské dotační programy, které jsou pozastaveny, dotace jsou zatím propláceny ze státního rozpočtu a EU je nerefunduje. Příčinou pozastavení tzv. certifikace byla podezření spjatá s kauzou kolem bývalého hejtmana Davida Ratha. NKÚ nyní prověřil osud 14,5 procenta dotací, které byly proplaceny v rámci tzv. prioritní osy 3 (integrovaný rozvoj území). Pro Evropskou komisi je kritická hranice dvou procent z vybraného vzorku, představitelé středočeské Regionální rady dosud často poukazovali, že chybovost jejich projektů ji nikdy nepřesáhla.

Ředitel dotačního úřadu Tomáš Novotný považuje závěr kontroly za potvrzení tohoto stavu. Poukázal, že chybovost činí 1,4 procenta kontrolovaného vzorku. Podotkl, že regionální rada schválila 660 projektů v celkové hodnotě 15 miliard korun, a tak lze těžko předpokládat, že neudělala jedinou chybu. „Když si vezmeme nálezy v jiných případech – například 30 procent případů ROPu Moravskoslezsko, kolem šesti sedmi procent ROPu Severovýchod a Jihozápad – tak ten nález je opravdu nízký,“ řekl šéf dotačního úřadu.

Rozhovor s Tomášem Novotným (zdroj: ČT24)

Dotace bez harmonogramu i rozpočtu

Při poslední kontrole zjistili pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu, že Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy schvalovala i projekty, které neměly jasný rozpočet nebo splnitelný harmonogram. „Například u některých hodnotících kritérií, podle nichž byly projekty vybírány, nestanovila rada ani minimální počet bodů, které projekt musel získat, aby uspěl,“ uvedl Jaroslav Broža z tiskového odboru NKÚ. Ředitel dotačního úřadu však upozornil, že systém hodnocení se již v roce 2009 změnil, posílil hledisko hospodárnosti a vzniklo speciální oddělení na kontrolu výběrových řízení. „Řada těch projektů je z roků 2009 a 2008,“ dodal Novotný.

Regionální rada podle NKÚ chybovala i v kontrole projektů. Například u projektu obnovy historického centra Mělníku si město nárokovalo 593 tisíc korun na osobní náklady zaměstnance, které rada proplatila, přestože magistrát náklady nedoložil výkazem práce. „My s tím nesouhlasíme, ale NKÚ má pochopitelně svá práva a povinnosti,“ řekl k závěru kontrolních úředníků mělnický starosta Ctirad Mikeš.

U rekonstrukce sportovní haly BIOS v Kladně rada zase městu podle NKÚ proplatila 3,8 milionu korun za vícepráce, které měl magistrát zaplatit sám. I toto zjištění ale zpochybnil šéf dotačního úřadu Novotný. Podle Regionální rady totiž nešlo o vícepráce, ale o změnu technického řešení.

ROP Střední Čechy patří mezi operační programy, které jsou pozastaveny. Evropské peníze nedodstávají ani příjemci v regionech soudržnosti Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj) a Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj). „Vyschlý“ je také státem řízený Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Integrovaný operační program. V létě Brusel krátce zcela přestal do Česka posílat peníze. V říjnu naopak byly obnoveny certifikace OP Doprava a OP Životní prostředí, které tak už evropské peníze opět čerpají.

Porušení pravidel u sedmi z osmi příjemců, tvrdí NKÚ

Na porušení právních předpisů narazili kontroloři u sedmi z osmi kontrolovaných příjemců dotací. Například Vlašim rozdělila veřejnou zakázku a pak její části zadala bez výběrového řízení. Novotný tuto chybu připustil. „Ale jen pro představu – byl to projekt za 87,9 milionu a NKÚ v něm našel problém za 325 tisíc korun,“ podotkl.

Benátky nad Jizerou u dvou svých projektů několikrát vyzvaly k předložení cenové nabídky jen jednoho dodavatele, přestože měly oslovit alespoň tři, zjistil potom NKÚ. „ROP nám to schválil, že to bylo v pořádku, NKÚ v tom vidí pochybení,“ uvedl starosta Benátek Jaroslav Král. Kontrolorům se nelíbil ani postup obce Vestec, která při výstavbě mateřské školy vybrala nabídku, jež byla o víc než milion korun dražší než ta nejnižší. To sice neuniklo pozornosti Regionální rady, která udělila pokutu 88 tisíc korun, ale i to byla podle NKÚ chyba. Správně měla nařídit zlevnění stavby o rozdíl mezi nabídkami, což ale ředitel Novotný odmítá s tím, že udělená sankce byla jediná možná.

Operační program Střední Čechy je jedním ze sedmi takzvaných regionálních operačních programů. Umožňuje čerpání peněz z evropských strukturálních fondů v období 2007–2013.

Reportáž Lucie Rosí (zdroj: ČT24)