Na Táborsku zachraňují nebezpečný druh raka

Táborsko - Výstavba silnice v Soběslavi na Táborsku ohrožuje raky. Kvůli stavbě se snížila hladina Černovického potoka, kde živočichové žijí. Místní lidé je ze suchého koryta sbírají a snaží se je zachránit. Odborníci ale zjistili, že se jedná o nebezpečný druh raka.

Po snížení hladiny potoka se na dně objevila spousta živočichů. Protože na prudkém slunci raci rychle hynuli, začali je místní lidé z koryta přemisťovat na horní tok potoka. Ochranáři však varují, že jde o druh amerického raka pruhovaného, který roznáší račí mor. „Jeho záchrana a přenášení na horní tok je v tomto případě nežádoucí,” říká Marie Staňková z odboru životního prostředí v Soběslavi.

Rak pruhovaný se do Česka dostal před sto lety. „Byla to neuvážená introdukce, byl sem dovezen z Ameriky jako náhrada za raky vyhynulé na račí mor. V podstatě se sem ale dovezl další zdroj nákazy,” říká Pavel Kozák, biolog z Výzkumného ústavu rybářství ve Vodňanech. Rak pruhovaný je agresivnější, nevadí mu znečištěná voda a je velmi plodný.

V současnosti je to nejrozšířenější druh raka v ČR, nákazou navíc likviduje původní populaci raka říčního nebo potočního. Přemnožený americký druh ovlivňuje i veškeré živé organismy v korytě. „Může požírat jikry ryb, vajíčka obojživelníků, poškozovat rostliny,” tvrdí Pavel Kozák.

Pozitivem je, že se v Černovickém potoku našli i raci říční. „Jedná se asi o zbytkovou populaci,” vysvětluje Pavel Kozák. A protože na jednom místě nemůže žít rak říční s rakem pruhovaným, odstěhují ochranáři americký druh do Výzkumného ústavu rybářství ve Vodňanech. „Bude v odchovných nádržích. Budeme zkoumat jeho biologii a sledovat jeho rozmnožování,” dodává Kozák.