Na Palackého v Lobkovicích každoročně vzpomínají

Lobkovice - Historik, politik a vůdčí osobnost českého národního obrození František Palacký, který zemřel před 135 lety, 26. května 1876, je považován za zakladatele českého moderního dějepisectví. Byl členem a sekretářem Královské společnosti nauk, zasloužil se o založení Matice české a Českého zemského archívu. Za své zásluhy byl později nazýván „otcem národa“. Jeho památku si připomněli lidé ve středočeských Lobkovicích, kde žil se svou ženou Terezií a kde je také pochován.

František Palacký se narodil 14. června 1798 v Hodslavicích na Moravě. Jeho nejvýznamnějším historickým dílem jsou Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě, na nichž začal pracovat v roce 1830. První svazek rozsáhlého díla, které Palacký dokončil krátce před svou smrtí, vyšel v roce 1848. V pěti svazcích Palacký zmapoval české dějiny od mytických dob do roku 1526, kdy na český trůn nastoupili Habsburkové. Hlavní důraz kladl na dobu husitskou, v níž viděl vrcholnou epochu českých dějin.

Smutná zpráva o Palackého úmrtí se rychle rozšířila po celé zemi, 3 dny byla rakev se zesnulým Františkem Palackým vystavena nepřetržitým zástupům. Smutečního průvodu se zúčastnilo na 50 tisíc lidí. „Sokolové tady museli hlídat, protože lidé by se málem umačkali. Byla to největší slavnost od pohřbu císaře Karla IV.,“ tvrdí životopisec Františka Palackého Jiří Kořalka.

Reportáž Lucie Komňacké (zdroj: ČT24)

V roce 1850 začala Františka Palackého sledovat policie, přestěhoval se proto do Lobkovic. A právě tady, v budově bývalé fary, nově otevřeli výstavu o životě a díle českého velikána.