Na ostravském magistrátu se neslyšící domluví

Ostrava - 17 úředníků ostravského magistrátu prošlo kurzem znakové řeči. Chtějí neslyšícím usnadnit komunikaci. Úředníci se zatím naučili jen základy řeči. Při rozhovoru s neslyšícími jim pomáhá tlumočník, se kterým se mohou přímo z kanceláře spojit počítačem. Školení zaplatil Evropský sociální fond.

Jak se domluví s úředníky, to přišla na ostravský magistrát vyzkoušet skupina 8 neslyšících. Úřednice Šárka Molová se jich dokázala ve znakové řeči zeptat, co pro ně může udělat nebo co potřebují vyřídit. „Pár chyb tam bylo, ale jinak dobré,“ hodnotí výkon úřednice sluchově handicapovaná Ilona Bojarová.

Šárka Molová pracuje na odboru vnitřních věcí. Na kurz znakové řeči se přihlásila dobrovolně. Říká ale, že 80 hodin výuky je pro začátečníka málo. Je to stejně těžké, jako naučit se cizí řeč. „Je velmi důležité zapamatovat si jednotlivé pohyby rukou, protože stačí, když je jen trochu spletete, a už má to, co říkáte, úplně jiný význam,“ vysvětluje Šárka Molová.

Kurzy na ostarvském magistrátu zaštiťuje vedoucí oddělení střediska informací Ivana Šotková. Uvědomuje si, že zatím se její pracovníci naučili pouze základům znakové řeči a že jí plynně budou ovládat až za zhruba deset let.

Proškolení úředníci dnes mohou handicapovaným občanům alespoň usnadnit první kontakt. Pak už neslyšícím pomůže tlumočník, se kterým se spojí pomocí internetu. To neslyšící hodnotí jako velký pokrok. Dříve totiž museli mít tlumočníka s sebou a to nebylo možné kdykoliv. Ilona Bojarová snahu magistrátu chválí, jenom zdůrazňuje, že bude důkležité, aby tlumočník byl u počítače připraven neustále.

Koncem února nastoupí do kurzu znakové řeči dalších 11 úředníků. Magistrát města Ostravy zvažuje i to, že by pak uspořádal kurz pro pokročilé.