Městům chybí peníze na sociální pohřby

Pardubice - Obavy, že po zrušení státního příspěvku zatíží takzvané sociální pohřby pokladny měst, se naplňují. Například v Pardubicích už po půl roce vyčerpali finanční rezervy, které město pro tyto účely zřídilo. Počet takových obřadů navíc neustále roste.

V roce 2006 zaplatilo město pět pohřbů osaměle žijících lidí nebo bezdomovců. Loni to bylo šest obřadů a za letošní půlrok jich bylo už sedm. Přitom cena všech náležitostí, které musí Služby města Pardubic v takových případech vyřídit, roste. „Musíme se postarat o převoz zesnulého, jeho uložení do chladicího zařízení a objednání žehu,“ vypočítává pracovnice Služeb města Dana Mánková.

Běžně město hradí kremaci, která stojí necelých šest tisíc korun. V případě, že úředníci nezjistí totožnost zemřelého, musí být pohřben, což je mnohem dražší. „Cena takového obřadu se pohybuje kolem čtrnácti tisíc korun,“ doplnila Mánková.

Stát na pohřby osaměle žijících lidí dříve přispíval. Od roku 2008 tomu tak není. Vzdálení příbuzní nebo sousedé zemřelého už tedy obřady platit odmítají. Pardubická radnice pro tyto účely vyčlenila z rozpočtu 40 tisíc korun. Na letošní rok už tak zbývá městu pouhých 500 korun. „Z finančního pohledu to je samozřejmě problém. Budeme řešit, kde chybějící prostředky získat,“ říká vedoucí kanceláře primátora Michal Zítko.

Pohřby na obecní útraty zatěžují pokladny i dalších měst na východě Čech. V Hradci Králové vykonají 15 až 20 takových pohřbů. Podle zákona musí být tělo zemřelého pohřbeno do 96 hodin. Města tak prakticky ani nemají šanci vypátrat příbuzné, kteří by případný obřad zaplatili.