Masopustní maškary se procházely po Veselém Kopci

Hlinsko – Tradiční obchůzka masopustních maškar dnes přilákala do skanzenu na Veselém Kopci u Hlinska několik stovek lidí. Podruhé od zápisu této atrakce do seznamu nehmotného dědictví UNESCO v listopadu loňského roku se představila „na domácí půdě“. V lednu se už masopust uskutečnil v Hamrech u Hlinska, v březnu masky zavítají do obcí Studnice a Vortová.

Za hlučného práskání biči, výskání a doprovodu dechové hudby se masky vydaly skanzenem ke statku z Mokré Lhoty, kde požádaly starostku o povolení k obchůzce. Toho se jim dostalo s několika podmínkami. „Turci, dbejte toho, abyste po celý den vydrželi veselí a svým tancem rozdávali radost všem. Také skákejte vysoko, aby nám narostlo vysoké obilí a len,“ nabádala například starostka jednu skupinu masek.

Přihlížející diváky poté maškary na obličeji pomazaly černidlem, zatančily jim a všemožně si je dobíraly a laškovaly s nimi. Maškara černá i červená, slamění, Židé, ras, kominíci a další nakonec porazí kobylu, na znamení konce zimy. Ta se ale zase vzkřísí, na znamení příchodu jara.

Maškary se po generace dědí z otce na syna

Masopustní obchůzky v tradiční podobě pořádají lidé z Hlinska, Vortové, Studnice a Hamrů a každoročně hostují maškary z jedné obce ve skanzenu Veselý Kopec. V obcích se průvody liší jen v malých detailech. Každá z masek v průvodu má svou roli a také místo, jako první jde kobyla a naopak poslední ras. Mezi prvními chodí takzvané červené masky (laufr se ženuškou) a až po nich černé maškary, kominíci, Židé, Turci a slamění.

Letos se tohoto zvyku ujaly masky z Vortové. Žije zde 270 lidí a maškary se tu po generace dědí z otce na syna. Doma ve Vortové projdou maškary ještě jednou, 5. března.

  • Masopustní maškary autor: Mlejnková Alexandra, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2337/233647.jpg
  • Masopustní maškary autor: Mlejnková Alexandra, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2337/233645.jpg