Malešická spalovna bude vypouštět méně emisí

Společnost Pražské služby dnes spustí v malešické spalovně novou technologii de-dioxinových filtrů. Ta má radikálně snížit produkci dioxinů a minimalizovat ekologické dopady zpracování komunálního odpadu v Praze. Malešická spalovna je v současnosti třetím nejvýznamnějším znečišťovatelem ovzduší v hlavním městě.

„Přešli jsme z vodní absorpční technologie na takzvanou katalytickou. Tato technologie má tu výhodu, že nedochází k záchytu a k následnému odstraňování látek, nýbrž dochází k destrukci – rozkladu dioxinů přímo na katalyzátoru,“ upřesnil ve studiu Dobrého rána Aleš Bláha, ředitel ZEVO Malešice.

Při rozkladu dioxinů na novém katalyzátoru vznikají stopová množství páry, oxidu uhličitého a chlorovodíku, který je neutralizován při následujícím stupni čištění spalin. Po spuštění katalytické technologie by měla malešická spalovna vypouštět o 70 procent méně emisí než dosud.

Dioxiny jsou vysoce toxické látky, pro člověka i pro přírodu nebezpečné již ve stopových koncentracích. Akumulují se zejména v potravinovém řetězci. K jejich uvolňování dochází při spalování komunálního odpadu, vznikají ale i v přírodě - např. při lesních požárech a sopečných erupcích.

Hlavním původcem znečištění pražského ovzduší je doprava. Ta způsobuje asi 80 procent znečištění prachem. „Je třeba si uvědomit, že jde o takzvanou resuspenzi. To znamená, že pokud projede automobil, zvíří prach, který je na silnici. Primární emise z dopravy jsou na úrovni dvaceti procent,“ vysvětlil ve vysílání České televize ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR Jan Kužel.