Lékaře a pacienty v nemocnicích stresují falešné alarmy přístrojů. Vědci z Brna vymysleli, jak je omezit

Mezinárodní soutěž zaměřenou na tvorbu algoritmů k detekci nebezpečných srdečních arytmií vyhrál český tým vědců z Akademie věd. Cílem bylo vymyslet systém, který by omezil falešné alarmy na jednotkách intenzivní péče.

V nemocnicích jsou falešné alarmy závažným problémem.  Potýkají  se s nimi i na jednotce intenzivní péče Fakultní nemocnice u svaté Anny. Přestože v takové chvíli nejsou pacienti v ohrožení života, zkontrolovat jejich stav musí  zdravotníci pokaždé. „Alarm se nám spustí na centrálním monitoru i na monitoru u pacienta. Musíme zkontrolovat celý monitor i pacienta,“ popisuje staniční sestra Eva Welzelová. Kontrola obvykle zabere několik minut. Za jednu směnu jich je ale mnohem víc. Přes osmdesát procent z celkového počtu alarmů tvoří podle odborníků právě ty falešné.

Falešná hlášení zvyšují zátěž na personál i samotné pacienty. „Naším úkolem bylo vymyslet algoritmus, který bude hlásit co nejmenší množství chybných alarmů,“ vysvětlil vedoucí týmu výzkumníků Filip Plešinger. Algoritmus ale redukcí nesmí vynechat žádný skutečný poplach. Český tým se dlouhodobě zabývá signály mozku a srdce a vyvíjí algoritmy a programy pro usnadnění práce lékařů.

Vedoucí týmu vědců Filip Plešinger vysvětluje, jak detekce arytmií funguje (zdroj: ČT24)

Soutěž se koná každý rok. Letos byla zaměřená na srdeční arytmie. „Porota hodnotila, s jakou přesností určí skutečný nebo falešný alarm. Náš  tým dosáhl největší  úspěšnosti v detekci signálů,“ vysvětlil Plešinger. Na projektu pracovali od loňského října do letošního ledna. Závěrečného kola se zúčastnilo 13 týmů z celého světa.  

Vývoj a certifikace zařízení, které by algoritmus používalo, budou trvat ještě dlouho. Zdravotníkům bude moci práci usnadňovat až za několik let.