Legendární most Spojenců „Bailey“ už skoro 70 let slouží u Pardubic

V Česku jsou stále v provozu desítky unikátních mostů, které krátce po válce postavila americká armáda. Takzvané Bailey Bridges poskytli Američané v rámci programu UNRRA. Ten pomáhal s obnovou zničené Evropy. Unikátní mostní konstrukce přetrvaly desítky let.

Most přes Labe v Kuněticích u Pardubic vybudovala americká armáda v roce 1947. Denně po něm projedou stovky aut. Původně měl přitom na svém místě stát jen dočasně. Podle historika Jana Tetřeva si totiž americká armáda, která za války přicházela do Evropy bojovat proti nacistům, přivážela nejen zbraně, ale i mosty, resp. díly na jejich stavbu. Tyto mosty budovali američtí ženisté jako náhradu za mosty stržené ustupující německou armádou. 

„Když pak válka skončila, samozřejmě se nevyplatilo mosty odvézt zpátky do Ameriky, bylo by to velmi drahé. Proto byly mosty poskytnuty zemím, které válka poškodila,“ vysvětlil historik Jan Tetřev z Východočeského muzea Pardubice. 

To, že některé tyto mosty z programu UNRRA stále stojí, je podle Jana Tetřeva dokladem jejich kvalitní výroby. Současně to podle něj dokazuje, že Češi se o ně dokázali postarat. „Kuriozita to je. Ať slouží co nejdéle, protože proč bychom platili za nové - ty už nám zadarmo nikdo nedá,“ podotkl Tetřev.

UNRRA

Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu (anglicky: United Nations Relief and Rehabilitation Administration, zkráceně UNRRA) byla mezinárodní organizace založená v roce 1943 na základě Washingtonské dohody. Pomáhala obětem druhé světové války - poskytovala potraviny, paliva, oblečení, přístřeší, základní potřeby a zdravotní a další nezbytné služby. 

V letech 1945 až 1946 sehrála UNRRA klíčovou roli v návratu osob z táborů pro vysídlené lidi do jejich domovských zemí. V rámci Spojených států byla nahrazena Marshallovým plánem, který byl zahájen v roce 1948. UNRRA fungovala až do roku 1947, kdy byla zrušena usnesením Valného shromáždění OSN.

Více o poválečné pomoci Československu z UNRRA se dočtete zde.

Válečné mosty už potřebují opravu

Americké provizorní mosty, jejichž základním konstrukčním prvkem je obdélníkový nosník ve tvaru dvou spojených písmen K, sice slouží i po téměř 70 letech. Některé jsou už ale ve velmi špatném technickém stavu. V Pardubickém kraji jsou takové mosty dva. Jak konstatoval Václav Ouhrabka, provozní náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje, oba tyto mosty mají snížené maximální možné zatížení na 2 tuny.

Více informací o provizorních mostech „Bailey Bridges“ nabízí tento dokumentární film:

Pardubický kraj most v Kuněticích v příštích letech opraví. Nový by totiž stál přes 250 milionů korun. Už v loňském roce na mostě vyměnili dřevěnou mostovku, tedy plochu, po které přejíždějí auta. Současně opravili i chodníkové lávky. Přitom technici detailně prozkoumali ocelové díly a zjistili, že takzvaný roznášecí rošt, který je základem pro pojížděcí plochu mostu, je už hodně zkorodovaný. „Některé díly jsme už museli vyměnit a v podstatě jsou na hraně životnosti,“ uvedl Václav Ouhrabka.

Ladislav Umbraun, vedoucí odboru dopravy Pardubického kraje, doplnil, že při řádné údržbě tyto mosty svému účelu stále slouží. „Samozřejmě jsou to mosty, které nevyhovují především šířkovým uspořádáním,“ popsal jejich nevýhodu pro současný provoz Umbraun.

Další historický most ve Valech u Přelouče naopak čeká demolice. Na místě vznikne nový obloukový most, který má usnadnit splavnění Labe. 

Bailey Bridges

Vznik mostu soustavy Bailey (tzv. Bailey Bridge) vlastně způsobila náhoda. Jejich tvůrce Donald Bailey byl civilním pracovníkem na britském ministerstvu války a jeho koníčkem byly modely mostů. V roce 1940 si načrtl nový typ mostu a předložil ho svému nadřízenému. Ten shledal návrh zajímavým a doporučil výrobu prototypu. Most byl přijat do „služby“ a testován u jednotek královských inženýrů (Corps of Royal Engineers). Jeho výroba se pak přesunula za oceán do USA a vzápětí se stala standardním vybavením ženijních jednotek Spojenců.

Poprvé byl v praxi použit v Itálii v roce 1943. Před invazí v červnu 1944 již byly mosty Bailey připraveny ve velkém množství. D. Bailey byl později povýšen do rytířského stavu. Jeho most je s malými obměnami vyráběn a stavěn i nyní, na počátku 21. století.

Bailey Bridge si získal takový obdiv spojeneckých vojáků, že se stal ikonou a symbolem jejich vítězného postupu zdevastovanou Evropou s mosty zničenými ustupujícími německými jednotkami.

Po válce pak bylo mnoho těchto „stavebnic“ použito k obnově válkou zničených komunikací a mnohdy slouží dodnes.

Most v Kuněticích pamatuje válku a bude sloužit dál (zdroj: ČT24)