Krnovská radnice skupuje hrobky osobností. Políčeno má nyní na varhanáře Riegra

Odkup hrobek (zdroj: ČT24)

Krnovská radnice chce koupit hrobku zakladatele krnovské varhanářské továrny a bývalého starosty města Otty Riegra. Městu ji nabídli příbuzní za 50 000 korun. Záměr ještě musí schválit zastupitelé.

V současné době podle krnovské mluvčí Dity Círové městu patří 15 pomníků či hrobek, které patřily významným krnovským rodinám, nebo jsou architektonicky hodnotné. Jsou mezi nimi například místa posledního odpočinku rodiny Flemmichů, Heinerů nebo Moscherů. Mluvčí podotkla, že žádost již radní podpořili a zastupitelstvu města tak doporučují hrobku koupit.

„Zastupitelé na svém zasedání 6. června rozhodnou, zda město koupí hrobku rodiny Riegrů na městském hřbitově v Krnově. Městu ji nabídla Zuzana Franzelová, vzdálená příbuzná rodiny. Podle znaleckého posudku je hodnota náhrobku stanovena na 500 000 korun,“ uvedla.

Je nasnadě, že továrníci v případě svých náhrobků také dávali najevo svou pozici, kterou ve městě zastávali.
Alexandr Michl-Bernard
historik
historik

Hrobka zakladatele krnovské varhanářské továrny a bývalého starosty města Otty Riegra byla zrekonstruována v roce 1998. Franzelová, která je vzdálená příbuzná rodiny, měla hrobové místo pronajato. Letos v dubnu nájemní smlouva vypršela. Žena se proto obrátila na radnici. Využila toho, že město už v minulosti hrobky významných měšťanů koupilo.

Krnov se už v minulosti totiž snažil získat některé hrobky na městském hřbitově. Podle místostarosty Krnova Michala Brunclíka (ČSSD) má radnice zájem o ty, které mají buďto spojitost s historií města, anebo se jedná o význačná umělecká díla.

Varhanářskou dílnu založil v 19. století

Otto Rieger (1847–1903) společně se svým bratrem Gustavem pokračovali ve šlépějích svého otce Franze, který byl průkopníkem varhanářské tradice v Krnově, a v roce 1873 založili varhanářskou dílnu, v níž ve stejném roce postavili první varhany pro Světovou výstavu ve Vídni.

Nástroj vyvolal velkou pozornost a o pět let později bratři Riegerové postavili další velký nástroj, tentokrát pro Světovou výstavu v Paříži. Pařížská výstava firmě přinesla kromě uznání i mnoho zahraničních zakázek a tím umožnila vybudování varhanářské továrny v Krnově.

Již od počátku se firma stala významnou varhanářskou továrnou v rámci Rakousko-Uherska a jednou z nejdůležitějších a nejznámějších v celé Evropě. V roce 1880 císař František Josef I. vyznamenal Ottu Riegra Rytířským křížem a továrně byl propůjčen titul c. a k. dvorní dodavatel. Papež Lev XIII. jmenoval Ottu Riegra rytířem Řádu Božího hrobu.

Otto Rieger byl v letech 1900–1903 také starostou Krnova. V hrobce je společně s ním uložen i jeho syn Otto.