Pardubickým památkářům chybí peníze na opravy

Pardubice - Památkáři v Pardubickém kraji nedostanou požadované peníze na obnovu historických objektů. Kritizují pražské ústředí, které jim z Programu záchrany architektonického dědictví přidělilo jen dva miliony korun. Památkáři situaci označují za velmi vážnou. Kvůli finanční tísni musí zastavit práce na započatých projektech.

Památkáři bijí na poplach. Podle podkladů ministerstva kultury mají na opravy historických objektů dostat dva miliony korun. „Peněz je to určitě hodně málo, protože jsme žádali optimisticky na každý objekt tři a půl milionu korun,“ říká ředitelka Národního památkového úřadu Pardubice Iva Lánská. „Nedokážu odpovědět na to, proč je ta částka takto nízká, nicméně snažili jsme se doplněním některých podkladů ještě ovlivnit přísun peněz pro pardubické památky,“ uvádí v této souvislosti provozně ekonomický náměstek Národního památkového úřadu Pardubice Oldřich Pešek.  
 
Ohlášená nízká dotace pobouřila kastelány hradů Litice a Kunětická Hora, kde probíhají nutné opravy. „To byl pro mě samozřejmě téměř šok, protože jsme v průběhu prací a ty práce musely být najednou zastaveny,“ přiznává kastelán hradu Litice Dalibor Urban. „Můžeme se jenom domnívat a dohadovat, jestli je to pokračování osobních averzí a sporů v rámci dělení pracovišť, jmenování a nejmenování ředitelů,“ přidává svůj názor kastelán Kunětické Hory Miloš Jiroušek.
 
Památkáři očekávali větší podporu regionálních politiků. Především v době, kdy se chce Pardubický kraj co nejvíce otevřít turistům. „Toto přerozdělování je velmi zvláštní. Já si zjistím okolnosti a budu určitě v Praze argumentovat, že náš kraj by si zasloužil více,“ slibuje hejtman Pardubického kraje Ivo Toman.
 
Podle pardubických památkářů je současný stav dlouhodobě neudržitelný. Situace je o to horší, že se investice do některých památek přímo týkají bezpečnosti návštěvníků.