Krajský úřad zrušil porodnici a gynekologii nemocnice v Opočně

Opočno - Bez vědomí a souhlasu zastupitelů zrušil Krajský úřad v Hradci Králové porodnici a gynekologii nemocnice v Opočně. Vedení zdravotnického holdingu, který nemocnice v kraji spravuje, přitom zastupitele trvale ujišťuje, že nad řízením zdravotnictví kontrolu neztratí a že o změnách budou rozhodovat oni.

Jediný škrt perem úřednice Hradeckého kraje a porodnice a gynekologie nemocnice v Opočně v tichosti ztratila registraci. Tedy neexistuje. Zastupitelé předem nic nevěděli. Zastupitel Královéhradeckého kraje Karel Klíma je překvapený: „Skutečnost, že by mělo zaniknout některé oddělení opočenské nemocnice, není zastupitelům známa.“ Mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lukáš Pochylý však konstatuje: „Je to plně v kompetenci zdravotnického holdingu. To znamená, že o takovémto kroku, který není zásadní, nemusejí být zastupitelé dopředu informováni.“ Podle Karla Klímy však samozřejmě jde o porušení závazku, který má rada vůči zastupitelstvu. Od převedení nemocnic na obchodní akciové společnosti zdravotnického holdingu totiž představitelé kraje ujišťovali zastupitele, že nad řízením zdravotnictví neztratí kontrolu a že o všem budou předem vědět.

Zrušení oddělení v Opočně dokládá opak. Karel Klíma dodává: „Když vzniknou akciové společnosti, zastupitelstvo už nemá žádný vliv na jejich správu. A bylo deklarováno, že rada Královéhradeckého kraje bude v případě mimořádných situací, jako je zrušení oddělení, žádat zastupitele o souhlas.“ Lukáš Pochylý však oponuje: „Toto byla pouze vnitřní změna, kterou si rozhodlo vedení nemocnice ve spolupráci se zdravotnickým holdingem, a je to zcela v kompetenci zdravotnického holdingu.“ Bývalý ředitel nemocnice v Náchodě Josef Šimurda doplňuje: „Tato struktura řízení krajského zdravotnictví není v souladu se zákonem o krajích a zároveň s postupy, jak má být nakládáno s veřejným majetkem.“

Ještě letos v únoru vyzval radní pro zdravotnictví Všetečka z ODS ředitele nemocnice a stranického kolegu Šimurdu, aby porodnici a gynekologii v Opočně udržel v chodu nejméně do konce roku 2008. Vzápětí ho nechal odvolat a oddělení kraj zrušil.

Karel Klíma prohlásil, že bude žádat vysvětlení, proč holding nemocnic zastupitele obešel.