Kraj nechal prošetřit objektivitu novinářů

Hradec Králové - Zastupitelé Královéhradeckého kraje nařídili prošetřit práci redaktorů veřejnoprávních médií. Kontrolní výbor měl za úkol prověřit, zda o zastupitelích informují objektivně. Nakonec ve své zprávě na tuto otázku vůbec neodpověděl. Zastupitelé se s tím spokojili.

Prověřte objektivnost a obsah informací ve veřejnoprávních médiích o zastupitelích, tak zněl únorový úkol kontrolnímu výboru. „Já jsem navrhl, aby se prověřilo, zda pan inženýr Všetečka dělal ty věci, o kterých se v médiích psalo,“ upřesňuje zadání kontrolního výboru předkladatel návrhu Jaromír Kratěna.  

Média informovala, že vicehejtman Všetečka byl za peníze kraje s asistentkou a přítekyní Novákovou v Izraeli. Čtyři ze sedmi dnů tam měli výletní program. Bez vědomí zastupitelů se zástupcem kraje v Bruselu stal Všetečkův syn, zakázky na kraji dostala Všetečkova bývalá firma Dabona, vedoucí vlivného odboru se stala Všetečkova přítelkyně Alice Nováková, jediná účastnice konkursu. „Kolega náměstek hodně provokoval svými činy a vyvolal jimi řadu pochybností,“ je přesvědčen krajský zastupitel Karel Klíma. „V tisku byly uváděny údaje, které nemusí být úplně pravdivé, mohou být vytrhovány z kontextu,“ přidává svůj názor radní Zdeněk Kraus.   
 
Kontrolní výbor měl zjistit, zda média o Všetečkovi informují objektivně. „Pokud si někdo představoval, že se tím má kontrolovat činnost médií, tak je to holý nesmysl,“ tvrdí poradce pro otevřenost veřejné správy Oldřich Kužílek.
 
Kontroloři v první zprávě napsali, že informace o zastupiteli Všetečkovi nebyly v médiích objektivní. „Já jsem ve svém pracovním návrhu toto měl. V nové verzi už to není, protože si členové kontrolního výboru nepřáli, aby to tam bylo,“ podotýká k obsahu kontrolní zprávy předseda kontrolního výboru Lubomír Štěpán.   
 
Zpráva kontrolního výboru, kterou nakonec zastupitelé přijali, na původní zadání vůbec neodpovídá a o sdělovacích prostředcích se ani slovem nezmiňuje.