Kontroly divokých ptáků na Plzeňsku

Plzeň - Před nebezpečným virem ptačí chřipky, který se v Česku objevil v minulých dnech, se snaží majitelé chránit velkochovy drůbeže, proto je nutné znát veterinární situaci i divoce žijících ptáků. Ačkoliv se v Plzeňském kraji žádný virus ptačí chřipky neobjevil, pracovníci Záchranné stanice živočichů mají plné ruce práce. Každý den kontrolují hnízdiště racků, labutí a dalších volně žijících ptáků. Naštěstí nebezpečnou nákazu do těchto chvil nezaznamenali.

Vedoucí Záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň nás informoval: „Pohybujeme se po celém Plzeňském kraji a kontrolujeme hnízdiště běžných ptáků.“ Zvláštní pozornost věnují ornitologové dravcům. Z hnízda vyberou mláďata. Nejdříve je okroužkují a pak jim odeberou vzorky krve. Ornitologové riziko nákazy nepodceňují. Volně žijící ptáci však podle jejich názorů nejsou tou nejrizikovější skupinou. „Citlivější k nákaze ptačí chřipkou jsou velkochovy drůbeže, kde žije na malé ploše velké množství přešlechtěných ptáků. Ti jsou náchylnější i k šíření nákazy. Naproti tomu divocí ptáci v současnosti hnízdí a sedí buď na hnízdech nebo létají pro potravu do nejbližšího okolí, takže nebezpečí šíření choroby divokými druhy je v současnosti minimální,“ říká ornitolog Miloš Pajskr.

Přehnaný optimismus však není na místě, proto Krajská veterinární správa uložila všem chovatelům drůbeže, aby dodržovali ochranná opatření. To je jediný způsob, jak snížit riziko nákazy, která by se mohla přenést i na volně žijící ptactvo. Václav Poláček Krajská veterinární správa Plzeň zdůrazňuje: „Chovatelé musí zabránit přístupu volně žijících ptáků k potravním zdrojů a k vodě, které využívá chovaná drůbež.“

Pracovníci Záchranné stanice živočichu jenom v tomto týdnu zkontrolovali několik set kusů volně žijících ptáků.