Oprava Nového hradu kvůli sporům vázne

Adamov - Kvůli díře v zákoně už se několik let táhnou spory mezi ochránci přírody v Adamově a Mendlovou univerzitou. To vše kvůli jedné cestě, která vede k Novému hradu – podle lesního podniku se jedná o lesní cestu, podle ochranářů přírody o účelovou komunikaci. Ve sporu už rozhodovaly správní úřady i ombudsman, zatím bez výsledku.

Před dvaceti lety získal do svého vlastnictví Svaz ochránců přírody Nový hrad nedaleko Olomučan na Blanensku. Několik let jej ze svých zdrojů opravoval – v poslední době mu to ale znemožňuje Školní lesní podnik Křtiny. „Několik let bylo všecko v pořádku, přístup na náš pozemek nám umožňovali, ale pak se vyměnilo vedení, které si usmyslelo nás odtamtud vyštípat,“ tvrdí Robert Kraft ze Svazu ochránců přírody.

Lesní podnik prý začal dělat naschvály – cestu zavřel závorou nebo ji o kus dál měl zatarasit balvany a po ochráncích přírody požadoval povolenky na každé auto. „Pokud se tam má pohybovat staveništní technika, pak chceme vědět, kdy, s jakými vozidly a co tam kdo bude vozit,“ vysvětluje Radek Malý, referent Školního lesního podniku Křtiny. Jenže podle Roberta Krafta je to nereálné: „Na stavbu za nějakých 20 milionů není možné si vyžádat jednotlivé povolenky. Navíc vyřízení jednoho vjezdu trvalo až čtyři měsíce.“ Materiály na stavbu tak museli dobrovolníci odvézt na hrad na oslech.

Do sporu se vložil ombudsman

Všechny spory se týkají příjezdové cesty na hrad. Ta je v majetku Mendelovy univerzity, která ji považuje za lesní cestu – tak byla i původně zapsaná. V minulosti se ale lesní cesta vyasfaltovala a stala se tak účelovou komunikací. Proto by lesní podnik neměl majitelům hradu bránit v jejím používání. K takovému závěru dospěl i ombudsman, který případ posuzoval. „Ta cesta už v podstatě odpovídá typově silnici třetí třídy a není možné jí určit stejnou ochranu jako lesu,“ tlumočí ombudsmanovo rozhodnutí jeho mluvčí Iva Hrazdílková.

Ombudsman už vyzval krajský úřad, aby přiměl obec Olomučany k nařízení, kterým by lesnímu podniku poručil závory odstranit. To se i stalo, ale lesní podnik na to zatím nereagoval a dál si vede svou: „Vyjádření ombudsmana i krajského úřadu jsou vztažená k zákonu o pozemních komunikacích, ten režim ale podle nás probíhá podle zákona o lesích,“ prohlašuje Radek Malý ze Školního lesního podniku Křtiny.

Právě kvůli dvojímu výkladu zákona už několik let nejsou strany s to se dohodnout a národní kulturní památka zatím marně čeká na dokončení opravy. Krajský úřad všechny zúčastněné strany svolal na společné jednání na 29. listopadu – šance, že by se mezi sebou dohodly, je ale mizivá. Podobné jednání už v minulosti proběhlo a nepřineslo žádné změny. Poslední možností je soud – ten by měl rozhodnout, podle kterého zákona se v tomto případě řídit.