Odborníci z brněnské veteriny spolupracují s americkými výzkumníky

Brno - Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně navštívila světově uznávaná specialistka a autorka čebnice Chirurgie malých zvířat Theresa W. Fossum z univerzity v Texasu. Díky rýsující se spolupráci získají čeští odborníci příležitost podílet se na unikátních veterinárních výzkumech ve Spojených státech amerických. Výsledkem mají být nové chirurgické metody, které se dají použít také v lidské medicíně.

Institut pro preklinické studie v americkém Texasu se ve světě proslavil především tím, že léčebné metody vyvinuté tamními experty se úspěšně používají nejen na operačních sálech veterinářů, ale i při léčbě lidí. S jejich pracemi se studenti a učitelé z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně seznamovali zatím jen na teoretické úrovni. „Teď budeme mít možnost podílet se přímo na výzkumu,“ prohlásil děkan Fakulty veterinárního lékařství Alois Nečas.

Jedním z prvních projektů, na kterých budou univerzity spolupracovat, je vývoj nových metod hojení kostních zlomenin.

Theresa W. Fossum o chirurgických výzkumech prováděných na zvířatech (zdroj: ČT24)

Profesorka Theresa Welch Fossum je ředitelkou Texas A&M Institutu pro preklinické studie (TIPS). S využitím zvířecích modelů jeho pracovníci vyvíjejí nové léčebné postupy využitelné také v lidské medicíně - v onkologii, kardiologii, imunologii, endokrinologii a u geneticky podmíněných onemocnění u člověka.

„Pracujeme na zařízení určeném k hojení zlomenin, které bude obsahovat kmenové buňky a bude založené na nanotechnologiích. Na rozdíl od stávajících lékařských metod budou moci pacienti zlomenou končetinu normálně zatěžovat už během léčby. Zařízení se navíc v těle samo postupně rozloží, takže ho nebude nutné odstraňovat,“ uvedla Theresa W. Fossum. Podle ní se jedná oblast, ve které je možné navázat spolupráci s brněnskou veterinou prakticky okamžitě.

Zvířecí a lidská medicína jsou si velmi blízké. Mnohé metody, které se osvědčí při léčbě zvířat, je možné aplikovat také na člověka. „Lidé v USA dnes očekávají, že jejich zvířecím mazlíčkům bude poskytnuta stejně kvalitní péče, jako jim samotným. A jsou ochotní za to zaplatit. To nás žene dopředu,“ dodala expertka.