Na Zlínsku se dýchá lépe

Zlín - Množství nebezpečných látek vypouštěných do životního prostředí se vloni ve Zlínském kraji výrazně snížilo. Vyplývá to z řebříčků, které na základě dat Integrovaného registru znečišťovatelů (IRZ) zpracovalo sdružení Arnika. Provozy v regionu výrazně snížily i množství rakovinotvorných látek vypouštěných do ovzduší, a to oproti roku 2008 o přibližně 3,5 tuny.

Sdružení Arnika dlouhodobě sleduje ve Zlínském kraji emise styrenu a emise karcinogenních látek. Region patřil mezi kraje, kde těchto emisí bylo nejvíce. Emisí styrenu v roce 2009 ve Zlínském kraji poklesly oproti roku 2008 o 50 procent. K výraznému poklesu došlo také u látek nebezpečných pro vodní organismy, a to o 60 procent.

I tak se ale na předních místech největších znečišťovatelů ve Zlínském kraji nic zásadního nezměnilo. Na prvních místech se stále objevuje chemička Deza z Valašského Meziříčí. Valašskomeziříčská chemička ale může například za to, že v roce 2009 se oproti roku 2008 výrazně snížilo množství rakovinotvorných látek vypouštěných do ovzduší. Podnik snížil emise karcinogenního benzenu přibližně o třetinu, z devíti na šest tun. „Pokud ale jde o souhrn látek, u nichž je karcinogenita prokazatelná, potenciální či možná, vede Deza nejen na Zlínsku, ale také v celé České republice,“ upozornil Milan Havel z Arniky.

Reportáž Josefa Kvasničky (zdroj: ČT24)