Jihočeská univerzita má nového rektora. Stal se jím teolog Machula

Novým rektorem Jihočeské univerzity bude čtyřiačtyřicetiletý děkan teologické fakulty Tomáš Machula. Napočtvrté ho zvolil akademický senát, když ve 2. kole získal potřebnou nadpoloviční většinu 21 hlasů. Volby se zúčastnila ještě stávající prorektorka Dagmar Škodová Parmová. Rektor soukromé českobudějovické Vysoké školy evropských a regionálních studií Lubomír Pána před volbou kandidaturu stáhl.

Machula kandidoval na rektora poprvé. Jeho účast podle něj byla spíš východiskem z nouze, do níž se univerzita dostala. „Rektorské klání bylo tentokrát docela klidné a umírněné. Budu se snažit univerzitu vést tam, kam jsem slíbil, to jest ke kvalitě,“ řekl akademik, kterému letos končí mandát děkana teologické fakulty.

Podle Škodové Parmové rozhodli senátoři správně. „Univerzita bude mít důstojného rektora, který ji povede správným směrem,“ řekla po volbě.

Jihočeská univerzita by podle Machuly měla především udržet důstojné postavení mezi jinými vysokými školami v Česku. „Kvalita se odvíjí také od toho, kdo na univerzitě učí. To je pro studenty velmi důležité,“ řekl v úterý, když se představoval akademické obci. Tehdy také prohlásil, že pokud bude zvolený, nepočítá se současným rektorem Liborem Grubhofferem na funkci ve vedení univerzity. 

Grubhoffer, který se účastnil všech předchozích kol, minulý týden kandidaturu vzdal. Univerzitu vede od roku 2012 a mandát mu končí 31. března. Pokud by senát do té doby nevybral jeho nástupce, vedla by univerzitu pověřená osoba s omezenými pravomocemi.

Kandidáti na rektora Jihočeské univerzity
Zdroj: Václav Pancer/ČTK

V akademickém senátu zasedá čtyřicet zástupců všech osmi fakult univerzity z řad učitelů i studentů. Pro nového rektora se muselo v jednom ze tří kol vyslovit v tajném hlasování minimálně dvacet jedna senátorů. Výběr nového rektora dosud opakovaně brzdil fakt, že se řada členů senátu zdržovala hlasování.

Jihočeská univerzita volila rektora poprvé v prosinci. Další kola proběhla v lednu a v únoru. Ani v jednom ale žádný z aspirantů nezískal potřebný nadpoloviční počet hlasů. 

V letech 1989–1994 vystudoval technologii vody na VŠCHT v Praze (Ing.) a v letech 1991–1995 náboženské nauky na Katolické teologické fakultě UK (Mgr.). 

Na VŠCHT získal v roce 1998 doktorát v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. V roce 2006 mu byl udělen i doktorát v oboru filosofie na Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty UK. O dva roky později pak na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích získal doktorát teologie (Th.D.). Od roku 2010 je docentem.

Machula působí od roku 2000 na katedře filosofie a religionistiky. Od stejného roku je také zaměstnaný jako vědecký pracovník Filozofického ústavu AV ČR v Praze. Na Katolické teologické fakultě UK v Praze působí od roku 2002 jako externí vyučující na katedře filosofie. Od roku 2008 je děkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity.

Machula se zaměřuje na středověký aristotelismus, současný tomismus, filosofii člověka a teologii. Kromě řady odborných studií (např. De aeternitate mundi Tomáše Akvinského v historické perspektivě) je autorem více než 60 popularizačních a publicistických textů a recenzí. Je autorem monografie a několika překladů, účastní se konferencí zaměřených na filosofii a teologii.

Tomáš Machula (uprostřed)
Zdroj: Václav Pancer/ČTK