Informační tabule ve Zlíně ukazují řidičům čas dojezdu a alternativní trasy

Za jak dlouho dojedou do cíle nebo zda není jízda po delší trase rychlejší, ukazují řidičům ve Zlíně nové elektronické informační tabule. Dozví se z nich právě dojezdové časy do různých míst v krajském městě i všechny možné alternativní cesty. Tabule fungují díky snímačům rozmístěným na sloupech veřejného osvětlení.

Na nové tabule si řidiči ve Zlíně teprve zvykají a jejich názory se liší. „Nevím, jestli je ten zobrazený čas na tabuli přesný," uvedl jeden z dotázaných řidičů. Dalšího zase zajímalo, z jakých peněz se tabule zaplatily a proč vedení města finance za ně, podle něj, promrhalo.

Nákup a instalace nového systému stály město pět milionů korun. Většinu vynaložených peněz ale pokryla dotace ze státního fondu. „Po Zlíně je rozmístěno celkem dvacet jedna detektorů. Jsou to nenápadné krabičky umístěné na hlavních tazích a snímají průjezd aut," vysvětlil systém mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

Bez komentáře: Informačních tabulí je ve Zlíně osm (zdroj: ČT24)

Detektory jsou pak schopné vypočítat délku cesty mezi jednotlivými kontrolními body a přiměřený čas jízdy se pak zobrazí právě na tabulích. Těch je v obci osm. Čtyři z nich jsou dvouřádkové. Řidiči je najdou na příjezdových cestách na okraji Zlína a dočtou se na nich právě dojezdové časy. Zbytek tabulí je třířádkový a nabízí alternativní trasy.