Hlinsko splatí starý ekologický dluh – rekultivuje nebezpečnou skládku

Hlinsko - Ekologickou zátěž v podobě staré neřízené skládky řeší radnice v Hlinsku. Pod zemí v místní části Blatno leží bezmála 150 kubíků odpadu včetně rizikových látek. Bývalá skládka se pozvolna propadá a může ohrozit řeku Chrudimku i podzemní vody. Na rekultivaci má teď Hlinsko přislíbené peníze od státu.

Skládka Hamřík vznikla v těsné blízkosti toku Chrudimky. Hrozí, že by mohla kontaminovat vodu v řece a skrze ní i zdroje pitné vody jako nádrže Seč či Křižanovice. „Například při přívalových deštích může dojít ke zborcení čela skládky a jejímu sesunutí do údolní nivy Chrudimky,“ varuje Jiří Unčovský z firmy Vodní zdroje Ekomonitor.

Na skládku se odpad vyvážel od roku 1979 do roku 1990, končily tu těžké kovy i ropné látky jako pozůstatky někdejší průmyslové výroby. Později zde načerno vznikla motokrosová dráha. „V dobách socialismu se tam vyvezla bez dokladů spousta věcí, o kterých se nevědělo nebo naschvál nemluvilo,“ konstatuje Jaroslav Dvořák, vedoucí odboru investic a majetku hlineckého městského úřadu.

Reportáž Michala Klokočníka (zdroj: ČT24)

Hlinecké radnici teď svitla naděje na rekultivaci bývalé skládky. Do projektu se pustila s příslibem dotace od Státního fondu životního prostředí. „Město uspělo se žádostí o evropské finanční prostředky a kraj se bude snažit této aktivně napomoci,“ potvrzuje pardubický krajský radní Václav Kroutil (ČSSD).

Rekultivace skládky bude stát kolem čtyřiceti milionů korun a práce poběží v několika etapách. „Úprava tvaru skládky, odvod vod formou drenáže, izolace skládky neprodyšnou vrstvou, osázení stromy a křovinami,“ vyjmenoval Uničovský. Radnice počítá s tím, že pokud předloží veškeré dokumenty a v projektu se neobjeví zásadní překážky, s pracemi by se mohlo začít ještě letos.