Galerie Zdeněk Sklenář připomíná výročí Aventinské mansardy

Praha - Pražská galerie Aventinská mansarda Otakara Štorcha Mariena vznikla před 80 lety a fungovala pouhé tři roky. Přesto se ve své době stala významným kulturním centrem. Výročí jejího vzniku teď připomíná výstava v Galerii Zdeněk Sklenář.

Výstavní síň Aventinská mansarda Otakara Štorcha Mariena vystavovala v druhé polovině dvacátých let dnes už klasiku české výtvarné scény, jmenovitě například Jana Zrzavého, Toyen, Františka Kupku, Josefa Šímu, Václava Špálu nebo Bohumila Kubištu. Ojedinělá kolekce více než čtyřiceti prací v pražské galerii Zdeněk Sklenář představuje stěžejní tvorbu českého moderního umění. „Když se ohlédneme po těch desítkách let, tak můžeme spatřit názor naprosto výjimečně citlivého člověka, který se obklopil lidmi, kteří jsou dnes klenoty české výtvarné scény, jsou klasiky“, poznamenává galerista Zdeněk Sklenář.

Aventinská mansarda existovala sice jen tři roky, ale během své krátké existence se stala významným kulturním centrem moderního umění. Zanikla v roce 1930, když přišla hospodářská krize. Otakar Štorch Marien byl také významný knižní nakladatel a podle Sklenáře patří k legendárním osobnostem, jež v mladém Československu spoluvytvářely kulturní atmosféru celé země.

Štorchovo Aventinum patřilo v letech 1919 až 1934 mezi přední nakladatelství. Štorch se věnoval moderní literatuře a důraz kladl na typografické a výtvarné zpracování knih. Právě významní malíři, kteří u něj vystavovali v galerii, žili často z peněz utržených za knižní ilustrace a úpravu knih. Přesto se nakladatel ve své době nevyhnul pomluvám a osočování ze stran akademiků, kteří nerozuměli výtvarnému a literárnímu jazyku těch, jež zastupoval.