Fakultní nemocnici v Olomouci chybí krev

Olomouc - Transfuzní oddělení olomoucké Fakultní nemocnice má sice v registru na osm tisíc dárců, jejich věkový průměr se však stále zvyšuje a nové mladší dárce se nedaří k pravidelným odběrům přilákat. Nemocnice v současné době postrádá především mínusové skupiny krve.

Jednadvacetiletá Martina Valigurová začala s dárcovstvím krve teprve nedávno. Přestože měla nejdřív trochu obavy, teď tvrdí, že na samotném odběru vůbec nic není. K darování krve ji přivedlo to, že chtěla pomáhat lidem, kteří to potřebují. Dodává, že krve je málo a zachránit život je dobrý skutek. Podobných lidí, jako je Martina, však podle pracovníků transfuzního oddělení mnoho není. Chladící zařízení, v nichž se v olomoucké Fakultní nemocnici krev uchovává, proto v současné době doslova zejí prázdnotou.

Iva Holusková, vedoucí expedice Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc říká: „V poslední době hlavně tu nula mínus univerzální zajišťujeme s velkými obtížemi a musíme ji nakupovat z okolních transfuzních oddělení.” V loňském roce přišlo k odběru 560 prvodárců. To je zhruba o polovinu méně než před pěti lety. Nemocnice se proto snaží nové dárce přilákat například prostřednictvím různých soutěží. Tento týden tak mohou všichni dobrovolníci, kteří darují krev, hrát v rámci akce Půl litru naděje o zájezd k moři. Podle Ivany Sulovské z transfuzního oddělené nemá olomoucká nemocnice jinou možnost, jak prokázat dárcům svoji vděčnost za to, že zachraňují životy. Proto se snaží pořádat takovéto akce. Dárkyně Miroslava Frelichová říká: „Jsem zdravá, tak nevidím důvod, proč bych nedarovala krev.”

Problémy s nedostatkem krve nastanou podle pracovníků transfuzního oddělení o prázdninách, kdy řada dárců odjede na dovolenou. Nemocnice se proto musí na případnou krizi připravit už teď. V rámci akce Půl litru naděje prodloužilo transfuzní oddělení FNO provozní dobu. Například ve čtvrtek 14. června, kdy je světový den dárců krve, sem lidé mohou přicházet až do sedmnácti hodin.