Ekologičtí aktivisté kritizují rozhodování Jihočeského kraje ohledně Temelína

Praha - Znovu ve hře je možná dostavba Temelína a úřady již začaly řešit legislativu. Podle nevládních organizací ale postupují nezvykle rychle a příliš vychází vstříc požadavkům ČEZu. O stavbě dalších dvou bloků v Temelíně pak musí rozhodnout vláda. ČEZ proto už teď požádal o posouzení vlivu rozšíření elektrárny na životní prostředí a počítá také se změnou územního plánu kraje.

I když jde o složité a dlouhé procesy, první stanovisko už ČEZ získal. „Rozšíření jaderné elektrárny Temelín nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti,“ uvedla Hana Vendlová z Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Samotné stanovisko kraje ovšem ekologické aktivisty nepřekvapilo. Spíše se zarazili nad tím, s jakou rychlostí bylo rozhodnutí vydáno. Spěch kraje komentovala Monika Wittingerová-Machová ze sdružení Jihočeské matky: „Úřad vydal to stanovisko během jednoho dne.“ Edvard Sequens ze Sdružení Calla ji doplnil: „Ta rychlost nás překvapila vzhledem k tomu, jak kraj vydává rozhodnutí u jiných investorů“

Vendlová ale práci svého úřadu brání: „Stanoviska jsou vydávána v poměrně krátké době.“

Stanovisko k dopadu na přírodu ale není jediný krok úřadů, který nevládní organizace kritizují. Kraj a správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko už povolili společnosti ČEZ i převoz ohrožených živočichů z oblasti plánované skládky zeminy v areálu elektrárny. Podle aktivistů jde ale přesně o místo, kde mají stát nové bloky, a vůči rozhodnutí kraje se odvolali.

Představitelé elektrárny rozhodně odmítají, že by snaha o převoz chráněných živočichů souvisela s plány na stavbu nových bloků, aktivisté jsou přesvědčení o opaku.

Takzvaná EIA, tedy proces posuzování vlivu dostavby Temelína na životní prostředí, by měl trvat asi tři a půl roku. Představitelé společnosti ČEZ už počítají s řadou odvolání a výsledek tak pravděpodobně nebude znám před rokem 2012.