Českobudějovická čistička otevřela naučnou stezku

České Budějovice - V českobudějovické čistírně odpadních vod vznikla naučná stezka. Podle vodohospodářů jde o jeden z prvních projektů svého druhu v Česku. Návštěvu čistírny zařadily okamžitě do programů případných exkurzí i jihočeské školy. \"Vidím to jako ideální možnost jak doplnit učivo, které se v chemii probírá,\" dodává návštěvnice čističky Miroslava Sekyrková.

Místo historických sbírek černohnědé kaly, místo památkových objektů betonové stavby. V areálu není žádný zámecký park, nejvíce plochy zabírají bublající a částečně zapáchající bazény, ale i přesto čistička láká. „Mě vážně zajímalo, jak to s odpady chodí,“ potvrzuje návštěvnice čističky Magdalena Hrdinová.

S nápadem na naučnou stezku přišli sami vodohospodáři. „Ukazujeme ji způsobem, který je atraktivní i pro naše návštěvníky,“ myslí si hlavní technolog čistírny Jiří Stara. Uvnitř objektu se udělaly jen dílčí úpravy, vytvořilo se sedm zastávek a ke každé byla postavena cedule. Kolem čistírny navíc vede jedna z hlubockých cyklostezek.

Na kilometrovém okruhu se pohybuje vždy jen jedna skupina, kterou provádí sami zaměstnanci. Prohlídka trvá přibližně hodinu. Čistírna patří k objektům, které pracují v uzavřeném režimu. „Pokud ji bude chtít někdo vidět, tak pouze po telefonické objednávce,“ dodává mluvčí vodohospodářské společnosti 1. JVS Jitka Kramářová.

Čistírna, která stojí na pravém břehu Vltavy, musela být bezprostředně po katastrofálních povodních v roce 2002 odstavena. Oprava spolu s vyčištěním stála téměř dvě stě milionů korun.