Česko-polské dny na Slezskoostravském hradě

Ostrava - Na Slezskoostravském hradě proběhly 11. Česko-polské dny. Kromě výstavy fotografií, divadelních představení a koncertů se konala i řada pracovních setkání zástupců vedení měst Ostravy a Katovic. Příští setkání organizátoři naplánovali v Polsku.

„Pokud se jedná o množství kontaktů, tak doposud jsou dvěmi nejobsáhlejšími oblastmi kultura a mládež a vzdělání,“ říká Arkadiusz Godlewski, předseda Rady města Katovic. „K tomu bychom chtěli přidat praktickou spolupráci. Pokud se jedná o sport, tak tady se od Ostravy máme co učit,“ doplňuje. Dalším z důležitých témat byla doprava. Samostatný diskusní panel organizátoři věnovali systému parkování v obou městech. I v této oblasti podle Arkadiusze Godlewského Katovice zaostávají za Ostravou o několik délek. Město však zahajuje konkrétní projekty stavby parkovišť a systémů řízení dopravy. Katovice také čerpají z ostravských zkušeností spojených s kandidaturou na Evropské město kultury. „Letošní podpora Ostravy naší kandidatuře na EMK 2016 je nejlepším příkladem toho, že evropská města spolu mohou skutečně spolupracovat a ne si pouze vyměňovat informace,“ říká předseda Rady města Katovic.

Na řadě doprovodných akcí změřila své síly mládež z Česka a Polska. Ta soutěžila ve sportovních disciplínách nebo ve výtvarných soutěžích inspirovaných slezskými legendami. Právě slezské legendy zaujaly Emilii Wróbel. Ta říká: „Slezské legendy jsou dost rozsáhlé. My jsme tady s kamarádkou vybrali vodníka. To je taková legenda o tom, že vodník lákal své oběti nějakou pěknou podívanou a po té je topil a zabíjel.“ Spolupráci si pochvaluje i učitel 19. gymnázia z Katovic:„Myslím, že po této návštěvě můžeme navázat spolupráci, protože vidím v mládeži z vašeho i našeho regionu velký potenciál.“ Letos se Česko-polské dny konaly již po jedenácté. Příští setkání organizátoři naplánovali v Polsku.

Reportáž (zdroj: ČT24)

Polská verze

Na Zamku Śląsko-ostrawskim odbyły się 11 Dni Polsko – Czeskie. Oprócz wystawy fotografii, przedstawień teatralnych i koncertów miały miejsce spotkania robocze przedstawicieli władz miast Ostrawy i Katowic. „Jeśli chodzi o częstliwość kontaktów, to najintensywniejsze są w sferze kultury i współpracy młodzieży oraz edukacji“ – stwierdza Arkadiusz Godlewski, przewodniczący Rady Miasta Katowice – „Do tego chcielibyśmy dołączyć praktyczne współdziałanie, jeśli chodzi o sport - tutaj jako Katowiczanie możemy się bardzo dużo od Ostrawy nauczyć.“ – dodaje. Rozmawiano także na temat transportu. Systemowi parkowania w obu miastach poświęcony był osobny panel dyskusyjny. Również w tej dziedzinie, zdaniem Arkadiusza Godlewskiego, Ostrawa zostawiła Katowice daleko w tyle. Miasto startuje jednak z bardzo konkretnymi projektami budowy parkingów i systemów zarządzania ruchem. Katowice korzystają także z doświadczeń Ostrawy, uzyskanych podczas kandydowania tego miasta do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

„Tegoroczne wsparcie Ostrawy dla starań Katowic o tytul ESK w roku 2016 jest najlepszym przykładem tego, że miasta europejskie mogą rzeczywiście ze sobą współpracować, a nie tylko wymieniać się informacjami“ – twierdzi przewodniczący Rady Miasta Katowic. Przygotowano też szereg imprez towarzyszących, podczas których młodzież z Polski i Czech zmierzyła swoje siły w najróżniejszych dyscyplinach sportowych czy konkursech plastycznych. Temat jednegio z nich - Legendy Śląska - bardzo spodobał się Emilii Wróbel: „Myśmy tutaj z koleżanką wybrały Utopca. To jest taka legenda o tym, że utopiec wabił swoje ofiary jakimś pięknym widokiem, po czym je topił…“ – wyjaśniła swój wybór. Ze współpracy zadowolony jest też nauczyciel Liceum nr 19 z Katowic: „Myślę, że możemy po tej wizycie nawiązać jakąś współpracę, ponieważ widzę tutaj naprawdę duży potencjał młodzieży z waszego regionu i z naszego.“ Tegoroczna impreza była już 11 edycją Dni Polsko-Czeskich. Organizatorzy zaplanowali, że w przyszłym roku spotkanie organizatorzy odbędzie się po stronie polskiej.

  • Česko-polské dny autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2603/260218.jpg
  • Ostravská radnice autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2560/255992.jpg