Architektka ovlivňovala veřejné zakázky

Pardubice - Pardubický odbor hlavního architekta města účelově rozděloval zakázky tak, aby nemusel vypisovat výběrová řízení. Zvýhodňoval tak některé firmy. Pochybení zjistil vnitřní audit, který si vedení města objednalo. Magistrát města za to hlavní architektku Petru Nacu finančně potrestal.

Částky, které odbor zaplatil za některé studie nebo jiné práce pro město, se pohybovaly v rozmezí od devadesáti pěti do devadesáti devíti tisíc korun. Odbor rozděloval větší zakázky na několik menších tak, aby se vešel do stotisícové hranice a nemusel vypisovat výběrová řízení. „Zakázky jevily formu účelového rozdělení. U jiných zakázek zase docházelo k nestandardnímu řetězení zadávání jedné konkrétní firmě,“ uvádí tajemník pardubického magistrátu Michal Zítko. 

Některé firmy mohl podle auditu odbor zvýhodňovat. Nevypisoval ani poptávková řízení. Utratil tak statisíce korun. „Paní vedoucí odboru jsem předal vytýkací dopis a také to skončilo finančním postihem,“ říká Michal Zítko.

Hlavní architektka města Petra Nacu odmítá, že by porušovala vnitřní směrnice magistrátu. „Já se s tím pochybením neztotožňuji. Beru ho ale na vědomí a beru na vědomí i ten finanční postih,“ reaguje vedoucí odboru hlavního architekta Pardubic Petra Nacu. 

I přes závažná pochybení však radní města neuvažují o odvolání hlavní architektky z funkce. „Já za sebe, jako její gesční náměstek, jsem o odvolání neuvažoval,“ přiznává náměstek pardubické primátorky Martin Bílek. 

Vnitřní audit ukázal, že odbor hlavního architekta města zadal od roku 2009 pochybným způsobem několik desítek zakázek. Radnice proto nařídila vypracovat druhý, hloubkový audit. Teprve až bude znát vedení radnice výsledky, bude se případným odvoláním hlavní architektky zabývat.

Reportáž Erika Knajfla (zdroj: ČT24)