Svět podle Zdeňka Velíška (5)

Včera navštívil na malou chvíli Prahu Pascal Lamy, zvolený nedávno do funkce prezidenta WTO, Světové obchodní organizace. Byl hlavním řečníkem konference "Reflexe francouzského a nizozemského referenda o evropské ústavní smlouvě". Odložil jsem sepsání a střih materiálu pro Události komentáře na večer a běžel jsem si Pascala Lamyho poslechnout. Když jsem ho naposledy interviewoval, ještě jako komisaře EK pro (vnější) obchod, velmi mě zaujal. A pak jsem dostával jeho téměř nepřetržitou e-mailovou korespondenci, kterou o své práci a o jejím smyslu vedl zřejmě s každým, koho kde potkal. Byly to \"osobní\" dopisy, jakýsi Lamyho blog. Teď si říkám, že tu jeho neúnavnost ve vysvětlování toho, co dělá jako komisař EK a proč to dělá, měli mít všichni ostatní v Unii - politici i výkonné orgány. Odmítnutí ústavy ve dvou zemích ukázalo, že podobná komunikace je nepostradatelná.

On sám včera v Praze označil nepřipravenost občanů k tomu, aby kontinuálně vstřebávali rychlý postup integrace (a rozšiřování) Evropy, za příčinu obav, které Unie začala vzbuzovat ve veřejnosti svých původních členských zemí. Tedy i za jednu z příčin odmítnutí ústavy.

Jinak mě Pacal Lamy tentokrát zklamal. Zůstal hodně dlužen mé obdivné představě o jeho schopnosti vidět současnou krizi v EU z nadhledu člověka, který jako komisař pro obchod ostře vnímal dopady globálního světa na Evropu a snažil se ji systematicky proti nim vyzbrojovat. Čekal jsem od něho argumenty pro zdůvodnění nutnosti překonat co nejrychleji současnou krizi, vyvolanou v EU odmítnutím návrhu ústavy ve dvou zemích. Čekal jsem výzvu k obnovení vize silné Evropy, schopné čelit výzvám globálního světa. Lamy zaměřil svou přednášku jinak. Tak vám to, co neřekl ve formě zobecněné, řeknu ve formě konkrétního příkladu.

V malebném avšak malém a hospodářsky slabém městěna Loiře jménem Saumur se dvě stovky lidí octnou do podzimu bez práce. Zatím pracují v jedné z francouzských poboček firmy Celestica. Firma se rozhodla svou výrobu telekomunikační elektroniky v Saumuru ukončit a přestěhovat ji do České republiky. Noviny psaly, že je to jeden z příkladů tzv. delokalizace. Což je nové slovo (či nový význam starého slova) označující ekonomický fenomén, který čeština jedním slovem popsat neumí. Délocalisation je přemisťování provozů do zemí s levnější prací, případně s nižšími podnikovými daněmi a sociálními odvody. Pro Francouze jeden z negativních důsledků rozšíření EU. Delokalizace provozu firmy Celestica do Čech sehrála jistě určující roli při rozhodování příštích saumurských nezaměstnaných o svém postoji k evropské ústavě.

Pokusil jsem se získat přístup do saumurské pobočky firmy Celestica, abych tam těsně po referendu o ústavě natočil o delokalizaci reportáž, a abych tak českou veřejnost seznámil s odvrácenou stránkou toho, čemu my říkáme - radostně - zahraniční investice. Ale mluvčí Celestiky mi řekla, poté co se spojila se ředitelstvím podniku, že lituje (a myslela to upřímně), ale že ředitelství mi zakazuje vstup do objektu. A když jsem ji s chutí vyložil, jak budu nucen takový postoj pranýřovat v České televizi a jak je vedení Celestiky samo proti sobě, když dovolí, aby se o jeho nevstřícnosti dověděla veřejnost země, v níž chce rozšířit své působení, pochopil jsem z její odpovědi, že vedení podniku je to celkem jedno. Paní mluvčí mi ještě poradila, že chci-li je ještě přemlouvat, mám volat na to a to číslo… do kanadského Toronta. Tak jsem se – já ignorant! - dověděl, že do Česka se z francouzského Saumuru nestěhuje francouzská firma, ale jeden z provozů velkého multinacionálního konsorcia (viz www.celestica.com). A musel jsem, stejně jako teď vy, dojít k závěru, že delokalizace je fenomén, který nemá ani tak souvislost s poměry v Evropské unii, jako spíš s poměry v globalizovaném světě.Konec konců, zaměstnanci Celestiky, s nimiž jsem se přece jen setkal - ovšem mimo podnik - mě varovali, že Celestica nezůstane ani v Česku. I odtud půjde dál za lacinější prací a většími výnosy. Svět je na to dost velký a z větší části i dost chudý.

Nový prezident WTO Pascal Lamy to všechno ví. Ale včera v Praze to nebylo jeho téma.