Politika jako rodinná záležitost

Petra Paroubková vyjádřila nevoli nad tím, že Česká televize zrušila diskusi manželek vůdců nejsilnějších politických stran (zda to byl, či nebyl dobrý nápad, nechávám jako in-sider alibisticky out-siderům). Většina pozvaných, s výjimkou Petry Paroubkové, totiž odmítla. Jazyk, který paní Paroubková použila, očividně kopíroval newspeak, jímž lidé v ČSSD v poslední době ironizují ODS (Ivan Stalinovič, Václav Moravovič apod.). Těžko tedy uvěřit, že šlo o autentické vyjádření originální osobnosti. Hovořila Petra Paroubková, o tom není pochyb, ale v dikci a obsahu byl někdo jiný.

Není to v české politice nic zvláštního. Manželky politiků, když už vystupují na veřejnosti, plní roli „marketingového panelu“; polidšťují politika (je jako my: Miluje se, má ženu a děti) a nesou důležité informace pro voliče. A proto také – hovoří-li o politice – připomínají zápisník manželových citátů. Tak působila Pavla Topolánková (někdy Věra Luxová), tak se jeví Petra Paroubková.

Obě jsou ale výjimkou. Většina manželek českých politických lídrů zůstává v ústraní, jako by byl jejich osobní život oddělen čínskou zdí od toho, co dělá manžel veřejně. Tady je politika, tady soukromý život.

Partneři

Jejich postoj je lidsky pochopitelný: Ženy se snaží udržet hroutící se rozdíl mezi veřejným a soukromým, schovat se před dotěrnou kamerou. Ovšem vytvářejí tím dojem, že politická aktivita je něco, co do života nepatří.

Říká se, že politik je povolání jako každé jiné. Ale schovávaly by se ženy politiků, kdyby byl jejich muž známý umělec, automobilový závodník nebo výborný kuchař? Vytěsňování politiky ze soukromého života tak, jak je provozují ženy českých politických lídrů, je stejně umělé jako nadšená exhibice a pouštění kamer do ložnice či k přebalovacímu pultu.

Oba postoje mají v sobě něco extrémního, co vyjadřuje jistou nevyrovnanost s politikou coby běžným lidským živlem. Politika, to je z tohoto vybraného ženského pohledu něco mezi modelingovou reklamou a bulvárním hnusem. Může v takovém prostředí někoho překvapit, že se ženy do politiky nehrnou?

Zmiňované extrémní pozice mají vliv i na vnímání role ženy ve společnosti. Ať už si o tom myslíme cokoliv, moderní demokracie jsou především systémy mediální, bez zprostředkování – zviditelňování skrytého – se politický provoz zatemňuje a neděje se nic.

Ženy politických lídrů se tedy buď předvádějí, nebo se neukazují vůbec, což lze snadno zobecnit. Žena je buď reklamní ozdobou muže, nebo de facto neexistuje. Sociologicky to jistě dávno neplatí, politická scéna skrze manželky politiků přesto tento machistický stereotyp konzervuje, což je v jinak velmi liberální české společnosti docela paradoxní.

Žena, dokonce vlastní, je v české politice víc předmětem mocenské manipulace než samostatným subjektem v partnerství, který by klidně přežil protivné nasvícení mediální scény.

V některých zemích se slovo partnerství z veřejně prezentovaných vztahů politiků nevypařilo. Například v britských volbách se manželky lídrů bezprostředně zapojovaly do politického dění, které v té chvíli vystupovalo jako rodinná záležitost.

Samantha Cameronová nebo Sarah Brownová také plnily roli ozdoby. Ale která česká ozdoba by si dovolila v televizi vzít manžela jen tak za ruku nebo ho přirozeně políbit při odjezdu volebního autobusu? Ostatně, jakou roli hraje lídrova žena v britské politice, ukázala fotografie Brownových odcházejících z Downing Street No. 10. Muž a žena se dvěma dětmi – partneři, kteří se neoddělují v dobrém ani zlém, v soukromí ani na veřejnosti.

Na počátku bylo slovo

Podobu politiky diktuje v anglosaských zemích slovo rodina. Její obraz také manipuluje politický marketing, reálný půdorys zkreslovaného mediálního obrazu je však neotřesitelný.

Ženy politiků se jen tak nepředvádějí ani se neschovávají doma. Jednoduše jsou.

  • Petra Paroubková autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/251/25005.jpg
  • Věra Luxová zdroj: www.kdu.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1493/149253.jpg
  • Pavla Topolánková autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1322/132164.jpg
  • Gordon Brown s rodinou opouští sídlo v Downing Street autor: Alastair Grant, zdroj: ČTK/AP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1643/164280.jpg