Jak jsem nevěděl, co je to rebel

Slovo rebel jsem vnímal dlouho jaksi až vznešeně. Třeba takový Juraj Jánošík byl pro mě rebelant. Vzbouřil se (dle pověsti) proti panstvu, bohatým bral, chudým dával, a když ho nakonec přivedli pod šibenici a nabízeli mu za úsluhy milost, rebelantsky prohlásil: "Když jste si mě upekli, tak si mě i snězte!“ Takových odbojníků nakonec až do ztracených hrdel či přinejmenším statků nám literatura a kinematografie předvádí habaděj. Čelem se postaví vrchnosti a neuhnou z této nastoupené cesty. Jsou podle toho také "těmi nahoře“ v odpovídající míře nenáviděni, pronásledováni a kaceřováni.

Před časem jsem ovšem zjistil, že v kopané (alespoň v té české) značí pojem rebelant něco docela jiného. Podle řady kolegů sportovních novinářů je jím Tomáš Řepka. Nazývali ho tímto přízviskem, když ostatní kluby ocejchoval jako méně hodnotné než je Sparta – jak jsem z kontextu vyrozuměl, to je takový pěkný tým nadlidí. Či když sprostě vynadal trenérovi druhého mužstva. Vždycky psali, že je rebel. Také, když celý zápas zřetelně peskoval všelijakými výrazy rozhodčí.

Dobrá, můžeme připustit, že – byť vztyčený prostředníček nemá poezii Jánošíkova vyjádření a že fanoušci soupeře nejsou nijaká vrchnost - že se Řepka nějak bouřil. Ovšem b) vždycky chybělo. Neodvratný osudový trest, který každého pořádného statečného rebela čeká. Panstvo Tomáši Řepkovi vždy odpustilo. Potrestání za jeho chování nikdy nenásledovalo. Taková vskutku fešácká rebelie, dalo by se říci. To se nám to bouří, když nám za to nic nehrozí! V tomto kontextu působil Řepka nikoliv jako skutečný rebel, ale jako rozmazlený zlobivý chlapeček, který udělá malér a začne si stěžovat, že ho k tomu ti druzí oškliví vyprovokovali. Následně je mu odpuštěno. Domníval jsem se ovšem, že takovému se v běžném životě říká docela jinak než rebel, což je slovo s přídechem respektu, úcty, ba v některých momentech až velkoleposti.

Nicméně, protože mě tento rozpor docela trápil, našel jsem si konečně ve slovnících pořádně rozebrané výklady toho slova. A ejhle, zjistil jsem, že se mýlím: mimo výrazu pro mužné buřičství je rebelie v psychologickém významu chápána také jako synonymum odporu, charakterizovaného odbojnou reakcí zaměřenou proti očekávanému chování. Kromě jiných případů je dle tohoto ozřejmení rebelie průvodním jevem například puberty. Pochopil jsem, že kolegové nejspíš svým označením myslí právě toto. Prostě Tomáš Řepka mladicky zlobí a vrchnost čeká, až se umoudří. Pak bude všechno v pořádku. Upřímně: chci věřit, že se to podaří. Je ale už doopravdy nejvyšší čas.