Čeština před kamerou (46): Řády neřády. Řádově.

Já rád řád, ty rád řád. Řádově ty řády rádi všichni… Řádově je divné slovo. Nebo možná to řeknu jinak: řádově začíná hovět rádoby intelektuálnímu vyjadřování. Co tím mám na mysli? Prosím vás, neříkejte mi, že jste si nevšimli, že se tohle příslovce začalo užívat v dalším - dosud neznámém významu - místo původního asi. Neuvěřitelně se rozmohlo v politickém žargonu. "Tohle je otázka řádově na premiéra, ne na ministra vlády.“ "To byl řádově omyl, za který byla úřednice potrestána.“ Další příklady třeba napadnou i vás.

V lednu jsem byl se svými dobrými známými v restauraci a opět jsem měl možnost se přesvědčit, jak silnou verbální moc mají média. Můj kamarád, osmatřicetiletý advokát řekl, že na hory s rodinou pojedou řádově dvouma autama. Zkousnu, když slyším dvouma, tvar autama mi nevadí, dřív nebo později tahle unifikovaná koncovka do toho sedmého pádu množného čísla pronikne ke všem rodům a už dnes je hodnocena jako v hovoru standardní. Co mě ale rozesmálo, bylo právě to řádově. Proč proboha řádově a ne asi.

Díval jsem se na tohle slovo do Českého národního korpusu. Světe div se, je tam 721x, a je ho tam užito většinou správně. Připomínám, že v korpusu jsou převážně texty psané, tedy ty, které většinou prošly nějakou jazykovou redakcí.

Slova mají různé osudy a jdou různými cestami. Ta, která se dostanou do médií, mají cestu na výsluní usnadněnu - a to i ta chybně užitá. Jeden příklad za všechny: pracovnice tiskového oddělení jednoho velmi důležitého člověka na mou otázku, odkud asi přijde (kvůli záběrům), odpověděla. No logisticky přece zleva, když oni (členové jisté delegace) přišli zprava. Trvalo mi řádově asi sekundu, než jsem pochopil, která bije (nebo) snad byje?

Zkusme my, kteří nejsme puritáni, jen nás baví v jazyce a o jazyku přemýšlet, ještě pořád rozlišovat mezi asi a řádově.

A čeho jste si všimli vy, češtináři za kamerou? Na shledanou příště.

petr.vybiral@ceskatelevize.cz

Vydáno pod